Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với nông dân

Thanh Phong - 07:21 03/02/2024 GMT+7
Trong chiều 2/2, BHXH Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đồng chủ trì hội nghị. Ngoài ra, tham dự sự kiện có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quốc Huy, Trưởng Ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) cho biết, ngày 14/7/2022, Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác số 04/QCPH-HND-BHXH giai đoạn 2022-2025. Đến nay sau 2 năm thực hiện, Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động cụ thể và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025. 

“Với nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, linh hoạt đã và đang tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ Hội các cấp về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần tạo nên niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng”, ông Vũ Quốc Huy bày tỏ.

Chia sẻ về những tồn tại, hạn chế; ông Vũ Quốc Huy thông tin thêm, ngoài những kết quả đã đạt được, hai bên còn một số nội dung chưa phối hợp triển khai thực hiện như: công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; nghiên cứu khoa học về BHXH, BHYT; hợp tác quốc tế về lĩnh vực BHXH, BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành...

Cùng với đó, nhận thức, kiến thức của một bộ phận cán bộ Hội các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc truyền thông, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT còn hạn chế. Nhiều hội viên, nông dân chưa hiểu rõ về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nên chưa có nhiều hội viên, nông dân tham gia.

Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại sự kiện, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

“Việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên đã được tiến hành chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức mà các bên thỏa thuận giúp hai đơn vị xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhận định.

Cũng theo ông Mạnh đánh giá, BHXH Việt Nam luôn coi trọng công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội. Đồng thời, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Trong đó, công tác phối hợp phải đi vào thực chất, nhằm từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo các quyền lợi an sinh xã hội cho nhân dân.

“Trong thời gian tới, hai bên cần thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm, vùng miền và các nhóm đối tượng tham gia đặc thù; gắn nội dung tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các nội dung tập huấn, sinh hoạt chi, tổ hội. Hằng năm, giao chỉ tiêu vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện (nhất là đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia BHXH tự nguyện) và BHYT hộ gia đình cho các cấp Hội”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước góp phần thực hiện công bằng xã hội và giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đồng chủ trì hội nghị chiều 2/2.

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT- coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân.

“Với nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú... nên tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước”- ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những tồn tại, hạn chế, ông Lương Quốc Đoàn mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh, điểm ưu việt và khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động phối hợp. Từ đó, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo hội viên, nông dân, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng đất nước, đảm bảo an sinh xã hội.

“Thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT giai đoạn 2023 – 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, ông Đoàn thông tin thêm.