Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Gần 43.000 cử tri của 4 huyện miền núi Nghệ An đi bầu cử sớm

17:05 21/05/2021 GMT+7

Sáng 21/5/2021, tại Nghệ An có gần 43.000 cử tri là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai của các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đi bầu cử sớm với 207 điểm bỏ phiếu, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

Ngày 20/5, Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản phúc đáp và đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương. Sáng nay 21.5, cử tri tại 4 huyện miền núi Nghệ An đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri bản Huồi Cọ xã Nhôn Mai (Tương Dương) tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ 1-2 ngày. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong phạm vi toàn huyện và toàn tỉnh.

Ban tổ chức bầu cử đưa hòm phiếu đến tận từng hộ dân không thể đến tại điểm bầu cử tập trung của Mường Nọc, huyện Quế Phong

Theo thống kê, Huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Môn Sơn; Châu Khê; Cam Lâm; Thạch Ngàn với 2.425 cử tri thuộc khu vực bầu cử sớm. Huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã: Mường Ải; Mường Típ; Tây Sơn; Nậm Càn; Tà Cạ; Bảo Nam; Na Ngoi; Keng Đu; Bắc Lý; Mỹ Lý; Đoọc Mạy; Mường Lống; Hữu Kiệm; Na Loi; Huồi Tụ; Hữu Lập với 31.246 cử tri. Huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Hữu Khuông; Nhôn Mai; Mai Sơn; Lượng Minh với 5.082 cử tri. Huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã: Tiền Phong; Tri Lễ; Cắm Muộn; Mường Nọc; Nậm Nhoóng với 3.943 cử tri.

Công tác niêm yết danh sách cử tri, tổ chức cho các cử tri nghiên cứu thông tin, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tổ bầu cử chuẩn bị nghiêm túc.

Công tác bầu cử đảm bảo về phòng chống dịch tại bản Co Phạt xã Môn Sơn (Con Cuông)

“Nhìn chung, bầu cử năm nay nhân dân tại các bản vùng sâu rất hào hứng, hồ hởi chờ ngày bầu cử với mong muốn chờ đón những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất vào Hội đồng nhân dân các cấp” – Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện ủy Con Cuông cho biết.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, tổ bầu cử sớm đã thực hiện đúng quy trình, làm tốt công tác tuyên truyền cho cử tri nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                        Bùi Ánh