Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh nắm bắt thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức

08:09 09/10/2020 GMT+7
Ngày 07/10, tại tỉnh Trà Vinh, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020). Tham dự buổi họp mặt có ông Hoàng Hồng Thất, nguyên Quyền Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Văn Sang, nguyên

Ngày 07/10, tại tỉnh Trà Vinh, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Vân Nguyễn

Tham dự buổi họp mặt có ông Hoàng Hồng Thất, nguyên Quyền Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Văn Sang, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Hồng Lý, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Minh Hùng, Trưởng cơ quan thường trực Hội Nông dân Việt Nam phía Nam; ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội Nông dân trong toàn quốc nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đã tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các cấp Hội không ngừng được xây dựng, củng cố và kiện toàn; đa dạng hóa các phong trào thi đua, trong đó, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho biết: Nhìn lại chặng đường  lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân và giai cấp Nông dân Việt Nam; 28 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh. Chúng tôi tự hào về truyền thống vẻ vang của mình, với bản chất cần cù, năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết và truyền thống vẻ vang của giai cấp Nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Với khí thế và tinh thần trách nhiệm cao trước yêu cầu đổi mới của đất nước và phong trào nông dân, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Trà Vinh luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, xây dựng người nông dân văn hóa, gia đình nông dân văn hóa, đáp ứng được yêu cầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các thế hệ, cán bộ hội viên nông dân tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ để cho: “Người cày có ruộng” nhân dân thoát khỏi nô lệ lầm than. Để phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ hội viên nông dân tỉnh Trà Vinh nguyện tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tao, nắm bắt thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã có những hoạt động điển hình, tiên tiến như: Tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng mang lại hiệu quả kinh tế cao, cụ thể là mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo hướng công nghệ cao. Các cá nhân, hội viên nông dân đã sáng tạo đưa khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Năm 2020 Hội đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh xây dựng mô hình kết nạp sinh viên vào Hội Nông dân để sinh viên trải nghiệm thực tế giữa lý thuyết và thực hành. Đây là mô hình đầu tiên thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam về việc mở rộng đối tượng, tập hợp lực lượng trí thức vào tổ chức Hội Nông dân. Thay mặt UBND tỉnh tôi vô cùng biết ơn và ghi nhận sự đóng góp của cha ông đi trước và của các thế hệ hôm nay đã tạo ra trang sử hào hùng của dân tộc và của giai cấp Nông dân nói chung và nông dân tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tập trung tham gia mô hình kinh tế thu hút công nghệ cao đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã với vai trò hội viên nông dân là nòng cốt, chọn những cán bộ, hội viên nông dân có năng lực để tham gia xây dựng mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo hướng mới đa ngành nghề. Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh kêu gọi liên kết đầu tư bao tiêu sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị chế biến hàng nông sản có giá trị cao, có khả năng cạnh tranh, góp phần cải thiện đời sống nông dân, giảm nghèo bền vững.

Vân Nguyễn