Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội Nông dân xã Pa Khóa: Phát huy vai trò của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Bích Hoa - 10:39 04/12/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hội nghị tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Pa Khóa.

Hội Nông dân xã Pa Khóa có 5 chi hội với tổng số 515 hội viên. Trong thời gian qua Hội đã xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân.

Ông Thần A Gòong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Pa Khóa cho biết: "Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội Nông dân tổ chức tuyên truyền đến hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những nội dung nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới; lợi ích thiết thực đối với người nông dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới"…

Để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí về thu nhập, và giảm nghèo. Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” theo đó, hàng năm Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp. Tổ chức cho từng chi hội đăng ký, và giao chỉ tiêu cho từng chi hội. Hàng năm chủ động phối hợp với các ngành chức năng xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phù hợp với thực tế của hộ gia đình; trong thời gian qua Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện qua 7 chương trình cho vay ưu đãi với số tiền 5,813 tỷ đồng cho 148 hộ vay. Triển khai thực hiện 2 dự án nuôi trâu sinh sản với số tiền 520 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng 01 ngôi “nhà tình nghĩa” trị giá hơn 160 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo. Năm 2021, có 29 hộ đăng ký, qua bình xét 23 đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp, 2022 tuyên truyền được 42 hộ đăng ký.  

Đặc biệt, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn ký cam kết bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả công tác di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở và khu dân cư, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sử dụng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” năm 2021, Hội đã phối hợp vận động nông dân hiến đóng góp hơn 687 ngày công và 37,29 triệu đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, cứng hóa đường giao thông nông thôn. 

Hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;... phối hợp tổ chức hướng dẫn các gia đình hội viên, nông dân và nhân dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa, bản văn hóa. Năm 2021 có 424 hộ nông dân đăng ký, qua bình xét có 382 hộ đạt “Gia đình Văn hóa”.

Ngoài ra, Hội Nông dân còn phối hợp Mặt trận Tổ quốc của xã tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của các hội viên nông dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn như các trò chơi dân gian ném còn, múa xòe, kéo co, đẩy gậy… Nhờ những hoạt động cụ thể đã góp phần phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc tạo sự phấn khởi, gắn bó giữa gia đình các bản.

Bên cạnh đó Hội còn tích cực tham gia thực hiện tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh) như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng tôn giáo dân tộc, để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã vận động hội viên, nông dân nghiêm chỉnh chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, động viên con em trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trực tiếp xây dựng 01 mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự tại bản Hua Ná. Nhờ vậy tạo được lòng tin của nông dân với Hội, số lượng nông dân tham gia vào hội ngày càng tăng, mỗi năm Hội Nông dân xã kết nạp được trên 11 hội viên vào Hội nâng tổng số hội viên trong toàn xã là 517 người.

"Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã nói riêng đảng bộ và chính quyền nhân dân xã nói chung đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Để đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội; tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; kênh mương và rãnh thoát nước khu dân cư" - Thần A Gòong thông tin thêm.