Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đạt và vượt chỉ tiêu thi đua năm 2022

Hoàng Tính - 12:00 22/12/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Đó là những kết quả nổi bật được ghi nhận từ công tác hội và phong trào nông dân trong năm 2022, của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. Trong sáng ngày 21/12, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.

100% các chỉ tiêu đạt và vượt

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế, dịch Covid-19… nhưng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đạt và vượt 100% các tiêu thi đua được giao. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho cán bộ, hội viên nông dân; Kết nạp hội viên mới; Hướng dẫn xây dựng mới Hợp tác xã, Tổ hợp tác; Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân…

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên (Ảnh Hội ND tỉnh Thái Nguyên)

“Một số những chỉ tiêu được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá là khó thực hiện trên toàn quốc như: Duy trì hoạt động của chi, tổ hội nghề nghiệp; phát triển hội viên; phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; công tác giám sát và phản biện xã hội. Nhưng trong năm 2022, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như kế hoạch mà tỉnh hội đã đề ra từ đầu năm” ông Hà cho biết thêm.

Trong năm, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã chủ động định hướng, tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên người và động vật... với 3.221 buổi cho 217.502 lượt cán bộ, hội viên nông dân, đạt 129,7% kế hoạch.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội thi Nhà Nông đua tài tỉnh Thái Nguyên lần thứ V năm 2022 với chủ đề “Nông dân Thái Nguyên với văn hóa giao thông an toàn”. Kết quả đã tổ chức được 15 hội thi cấp cơ sở, 3 hội thi cấp huyện và 1 hội thi cấp tỉnh với gần 1.000 hội viên nông dân tham gia dự thi.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã triển khai, chỉ đạo và ban hành 87 kế hoạch; 598 công văn, 165 báo cáo, 5 chương trình, 14 hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân; kết nạp mới được 3.814 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh Thái Nguyên là 163.906 hội viên, đạt 115,9% kế hoạch. Toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 178 cơ sở Hội và 2.114 chi hội. Trong năm, Hội Nông dân tỉnh đã cử cán bội tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội và các lớp nghiệp vụ khác.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nề nếp. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra của Hội. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra được 80 cuộc, trong đó có 08 lượt kiểm tra tại cấp huyện, 55 lượt tại cơ sở Hội, 422 lượt tại chi hội.

Qua kiểm tra,Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá được việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và có hướng giải quyết kịp thời những khó khăn.

Chỗ dựa tin cậy của hội viên Nông dân Thái Nguyên

Cùng với các hoạt động trên, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 

Còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2022, 100% các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt. Ảnh Hội ND tỉnh Thái Nguyên.

Phong trào đã cổ vũ nông dân phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các ngành nghề, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và đầu tư mở rộng sản xuất, hình thành các mối liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên nông dân. Hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các hộ hội viên, nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Cuộc sống của Hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được nâng lên, từ đó đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động nông dân xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản, làng văn hoá; qua bình xét đã có 139.300 hộ đạt danh hiệu hộ gia đình văn hóa, đạt 107,7% kế hoạch.

Bám sát nhu cầu của Hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hỗ trợ thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân”. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 52 tỷ đồng (trong đó Trung ương Hội ủy thác 13,150 tỷ, quỹ cấp tỉnh có 28,340 tỷ, quỹ cấp huyện có 10,734 tỷ đồng, hiện nay các cấp Hội trong tỉnh đang triển khai 113 dự án với 1.126 hộ vay).

Trong năm 2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân từ nguồn vốn đầu tư công cho 10 dự án với số tiền 7 tỷ đồng cho 130 hộ vay vốn. Thu hồi, thẩm định, quay vòng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đối với 6 dự án với số tiền 3,05 tỷ đồng cho 60 hộ vay; nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 25 dự án với số tiền 15,52 tỷ đồng (cho 294 hộ vay vốn); nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện cho 13 dự án với số tiền 4,115 tỷ đồng cho 100 hộ vay vốn.

Ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2022, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong năm 2023: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn vào tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân về đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, để mỗi cấp hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân Thái Nguyên.