Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ngày Quốc tế về Rừng: 5 vai trò của rừng

11:31 21/03/2021 GMT+7
Ngày Quốc tế về Rừng 21/3 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 28/11/2012. Ngày Quốc tế về Rừng năm 2021 có chủ đề “Khôi phục rừng: Con đường dẫn tới khôi phục kinh tế và hạnh phúc.”

Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc, rừng có 5 vai trò chính gồm nuôi dưỡng đất, lưu trữ carbon, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho hàng triệu người, điều tiết nước, là nhà của khoảng 80% các giống loài sống trên cạn./.

(Theo TTXVN)