Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Nghệ An vun đắp tinh hoa nông thôn mới

Bùi Ánh - 13:07 26/11/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trên dưới đồng lòng vì mục tiêu lớn, kiên trì, nhẫn nại tháo gỡ từng nút thắt một, giờ đây Nghệ An đang được hưởng thành quả nông thôn mới hết sức ngọt ngào. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Nghệ An ngày càng thể hiện dấu ấn đậm nét, tạo đà chuyển biến toàn diện và tiếp tục được xác định là chương trình trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025.
Xây dựng NTM bộ mặt làng quê đổi mới, đời sống người dân nâng cao cả về vật chất và văn hóa

Từ nền móng có được, năm 2023 UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, thường xuyên bám sát, kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. So sánh đơn thuần từ giai đoạn đầu bắt tay vào việc đến thời điểm hiện tại là 2 sự thể hoàn toàn đối lập. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại cơ bản đã được xóa nhòa, thay vào đó là sự chủ động, quyết tâm, nỗ lực cao độ của nhiều địa phương, cứ thế từng bước gây dựng, vun đắp Nghệ An thành hình mẫu nông thôn mới trên phạm vi cả nước.

Ước lũy kế kết quả thực hiện trong năm 2023, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn NTM (đạt 77,61%); có 88 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 27,59%); có 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 3,76%); có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (thành phố Vinh, thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên); bình quân tiêu chí cả tỉnh là 17 tiêu chí/xã.

Vườn chuẩn NTM được hình thành diện mạo khu dân cư đầy sức hấp dẫn góp phần vào phát triển mảng du lịch nông thôn

Theo báo cáo của Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 là 40,5 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 – 1,5%; có 212 thôn/bản đạt chuẩn NTM; có 485 sản phẩm được công nhận OCOP… số liệu có thể khô khan nhưng lột tả được bản chất của vấn đề, từ những thông số nêu trên Nghệ An có quyền tự hào với những gì đã làm được.

Trong toàn cảnh bức tranh nông thôn mới, “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” vẫn là điểm sáng nổi bật. Nghệ An triển khai có hiệu quả, có điểm nhấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... “Tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” vẫn là nội dung mang tính trọng tâm, cốt lõi được các cấp, ngành thực hiện xuyên suốt, đồng bộ trong năm 2023, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Hội Nông dân các cơ sở tổ chức được gần 6.000 buổi ra quân làm sạch môi trường với 518.041 hội viên tham gia

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 của tỉnh Nghệ An dự kiến đạt 7 -7,3%, thu ngân sách ước đạt 17.771 tỷ đồng. Trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,55%… Trong cơ cấu nội bộ ngành, trồng trọt chiếm tỷ lệ cao nhưng có xu hướng giảm dần diện tích nhưng tăng nhanh năng suất, hiệu quả kinh tế thông qua chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch. Trên địa bàn Nghệ An đã hình thành nhiều vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung ứng dụng quy trình VietGAP, hữu cơ trồng cam xã Đoài, bí xanh, cà chua, rau xanh, lợn, gà...

Song song với nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu, ngành Nông nghiệp Nghệ An cũng chủ động tranh thủ các nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án để tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng nông thôn, hệ thống công trình thủy lợi. Đồng thời tích cực khâu nối, thu hút doanh nghiệp đầu tư gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ và chế biến sâu nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm và khai thác tối đa tiềm năng của đất.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng năng suất cao, tạo thêm thu nhập cho người dân huyện Thanh Chương

Quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên toàn tỉnh, vai trò Hội Nông dân có dấu ấn khá rõ nét. Hội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp hội triển khai có hiệu quả như: Công tác xây dựng “vườn chuẩn NTM” đạt 1.008 vườn “vườn mẫu nông dân” đạt 1.617 vườn; xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác” 1.373 hàng cây với tổng số cây trồng được 252.778 cây; xây dựng, phát triển mô hình “Ngân hàng bò” với 388 con. Các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng được 555 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; vận động nông dân  đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông,… trị giá thành tiền gần 100 tỷ đồng; hiến 288.636m2 đất, 181.690 ngày công lao động. Hội Nông dân các cơ sở tổ chức được gần 6.000 buổi ra quân làm sạch môi trường với 518.041 hội viên tham gia.

Toàn tỉnh có 485 sản phẩm được công nhận OCOP  nâng tầm giá trị nông sản Nghệ An

Tinh hoa nông thôn mới lan tỏa rộng khắp đã nâng tầm rõ rệt chất lượng cuộc sống tại khu vực nông thôn, đặc biệt là rút ngắn mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, từ đó có những đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của toàn tỉnh.