Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Nông dân Tuần Giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Diệp Chi - 08:19 07/12/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm gần đây, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, được cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Tuần Giáo (Điện Biên) thực hiện ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả đó có được là do địa phương này đã có những cách làm sáng tạo và phù hợp với thực tiễn của mỗi địa bàn dân cư.

Tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên, tạo đà xây dựng NTM

Thời gian qua, việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”  được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện cụ thể hóa bằng cách gắn với thực hiện 19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hội Nông dân huyện Tuần Giáo hiện có gần 12.913 hội viên tham gia sinh hoạt tại 167 chi và 19 cơ sở Hội. Nhằm đưa phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, có hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế ở địa phương, tập trung vào thực hiện các tiêu chí như: Môi trường, giảm nghèo, tăng thu nhập. Trong đó, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng.

Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân giỏi giúp nông dân nghèo, tuyên truyền vận động gia đình hội viên tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế. Duy trì hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 137 tỷ đồng cho trên 2.900  lượt hộ vay. Ngoài ra, trong năm 2021, Hội phối hợp mở 33 lớp dạy nghề ngắn hạn về kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi, sửa chữa xe máy, hàn xì... cho hơn 1.120 hội viên. Từ các hoạt động này đã giúp nhiều cán bộ, hội viên vươn lên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Một lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, vườn cho hội viên nông dân huyện Tuần Giáo.

Theo đó, năm 2022, toàn huyện Tuần Giáo có 18.330 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 170/177 khối phố, bản đăng ký đạt văn hóa; 15 xã đăng ký đạt chuẩn xã văn hóa NTM; thị trấn Tuần Giáo đăng ký đạt văn minh đô thị.

Ông  Phạm Hữu Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết:  Hội đã tổ chức Triển khai cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tuyên truyền cuộc vận động đến toàn thể hội viên, nông dân trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm này, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã lan tỏa tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng và triển khai nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư như:  39 mô hình “5 không”; 123 mô hình “ Tổ an ninh tự quản”; 116 mô hình “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; 59 mô hình Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp gắn liền với tuyến đường tự quản”; 69 mô hình  “Khu dân cư  bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 05/18 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (đạt 17 tiêu chí trở lên); 13/18 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên.

Diện mạo nông thôn mới  ở thôn bản thay đổi từng ngày

Phiêng Pẻn là một trong những khu dân cư điển hình trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của xã Mùn Chung. Thời gian qua, Hội Nông dân khu dân cư đã phối hợp cùng ban Công tác Mặt trận vận động hội viên tham gia giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, nhân dân trong bản đã tình nguyện hiến 1.500 m2 đất làm nhà văn hoá; đóng góp gần 8.400 ngày công lao động thực hiện bê tông hoá hơn 10km đường giao thông liên bản. Từ các phong trào thi đua, hàng năm, khu dân cư bản Phiêng Pẻn có trên 78% hộ gia đình đạt danh hiệu Văn hoá, nhiều năm liền bản được công nhận danh hiệu Bản Văn hoá.

Với 17/19 tiêu chí đã hoàn thành, diện mạo NTM của xã Mường Thín đang đổi thay từng ngày. Để cuộc vận động thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Nông dân xã phối hợp cùng các đoàn thể thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước của các bản. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Việc thành lập “Tổ an ninh tự quản” và “Tổ tự quản vệ sinh môi trường” được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Theo đó, vào ngày 15 hàng tháng, bà con nhân dân đều tự nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường thôn bản.

Người dân bản Hiệu, xã Chiềng Sinh vệ sinh môi trường ở khu vực dân cư.

Có thể thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Tình cảm của các gia đình trong các khu phố, thôn bản trở nên gần gũi, gắn bó, đoàn kết hơn; tinh thần tương trợ được phát huy đã hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ. Những kết quả từ  cuộc vận động còn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Tuần Giáo.

Phát huy kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới (2020 - 2025) huyện Tuần Giáo phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ xã đạt trên 10 tiêu chí xây dựng NTM chiếm 77,8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20%... Ðể đạt được mục tiêu trên, huyện Tuần Giáo tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong đó ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Ðồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham gia, đóng góp công sức hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra.