Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Quảng Trị: Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong trường học

14:46 25/11/2019 GMT+7
Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống SXH trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho

Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống SXH trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, không chế dịch bệnh lây lan.

Người dân phát quang cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh diệt loăng quăng, muỗi phòng tránh bệnh sốt xuất huyết ở khu vực trường học. Ảnh MH.

Nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, Sở Y tế hỗ trợ chuyên môn, phối hợp với các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của ngành, chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trong hệ thống giáo dục địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều hoạt động cụ thể được triển khai như tổ chức các buổi các tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống bệnh SXH. Truyền thông trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần, tổ chức 1 lần/tháng, 1 tiết/lần. Truyền thông gián tiếp thông qua loa truyền thanh của trường, qua các buổi ngoại khóa phòng chống dịch bệnh SXH, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các đơn vị  trường học.Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối truyên truyền về phòng, chống dịch bệnh SXH cho gia đình và cộng đồng. Đồng thời huy động học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tham gia tí­­­ch cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại trường học, gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Phấn đấu 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đều phát động Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại tất cả các đơn vị trường học hàng tuần từ 18/11 đến tháng 12/2019 trong thời gian dịch bệnh tăng cao và duy trì 1 lần/tháng trong thời gian tiếp theo. 100% các đơn vị trường học tổ chức hoặt động truyền thông phòng, chống SXH hằng tuần trong thời gian dịch bệnh tăng cao, duy trì 1 lần/tháng trong thời gian tiếp theo. Trên 100% học sinh từ Tiểu học trở lên thực hiện diệt lăng quăng, bọ gậy tại trường học, hộ gia đình, cộng đồng trong các dụng cụ chứa nước và biết cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi hằng tuần trong thời gian dịch bệnh tăng cao, duy trì 1 lần/tháng trong thời gian tiếp theo.

Khi có dịch SXH lây lan trong trường học, dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng Sở Y tế tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch SXH. Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch SXH; theo dõi chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh và thực hiện các biện pháp chuyên môn để điều trị và phòng ngừa lây lan trong trường học…

P.V