Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái giải ngân dự án "Chăn nuôi lợn đen bản địa"

13:04 29/04/2022 GMT+7
Ngày 29/4/2022 Quỹ Hỗ trợ Nông dân (ND) tỉnh Yên Bái giải ngân dự án "Chăn nuôi lợn đen bản địa" tại xã An Bình, huyện Văn Yên.

Thực hiện Quyết định số 391-QĐ/HNDT ngày 20.4.2022, ngày 29/4/2022 Quỹ Hỗ trợ Nông dân (ND) tỉnh Yên Bái giải ngân dự án "Chăn nuôi lợn đen bản địa" tại xã An Bình, huyện Văn Yên. Chứng kiến buổi giải ngân có ông Hoàng Xuân Long – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh, lãnh đạo Hội ND huyện Văn Yên, lãnh đạo Đảng uỷ xã.

Dự án được phê duyệt với số vốn vay 250 triệu đồng cho 06 hộ hội viên nông dân vay, thời hạn vay 36 tháng. Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Hoàng Xuân Long để nghị các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện phát triênr kinh tế hộ gia đình, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ; hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng KHKT trong xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: Hội Nông dân Yên Bái