Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tăng cường phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12:06 25/03/2022 GMT+7
Chiều 24/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam trong những năm qua. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng trong phối hợp công tác, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2021. 

Chủ tịch nước nêu rõ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, MTTQ ngày càng có vai trò quan trọng góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới theo đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, xây dựng đất nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta”.

Về công tác phối hợp trong năm 2021, Chủ tịch nước đánh giá, công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành hầu hết các nội dung phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nổi bật là đã tích cực kêu gọi, động viên nhân dân cùng nhau đẩy lùi đại dịch, qua đó khơi dậy quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Phát động nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước phát động nhân dân phòng chống dịch bệnh, đến nay đã quyên góp được trên 21.803 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Trong các hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy ngoại giao vắc xin, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine.

"Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang phối hợp đạt nhiều kết quả tích cực. Chúng ta động viên nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 thành công, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, kêu gọi nhân dân chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dân phòng chống dịch bệnh, phát động nhiều hoạt động quan trọng thiết thực như quỹ vaccine, kêu gọi cụ thể về triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19..., đã được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nhiều kết quả đáng khích lệ. Đây là 'lửa thử vàng, gian nan thử sức' của sự vận động toàn dân trong biến cố dân tộc do đại dịch" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, qua đó góp phần động viên, khích lệ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. 

Đồng thời, phối hợp xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp và đặc xá. Trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Chủ tịch nước đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sát sao công tác bầu cử, góp phần vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nêu những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII, đây cũng năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó đòi hỏi MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên làm tốt vai trò nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước trong năm 2022.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Tôi đề nghị các đồng chí trong hệ thống Mặt trận tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tập trung nghiên cứu kỹ chỉ đạo 5 điểm mà Tổng Bí thư đã nêu. Đặc biệt không phải chỉ cơ quan thường trực, hay đoàn chủ tịch mà đối với các tổ chức thành viên cũng cần làm tốt hơn nữa vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập hợp, vận động nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII" - Chủ tịch nước nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy truyền thống hào hùng của dân tộc; phát huy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, lòng tự tôn và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Qua đó, tạo niềm tin, sự thống nhất trong nhận thức và hành động để quyết tâm thực hiện thắng lợi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Có nhiều kênh tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với các cơ quan của Đảng, Nhà nước giải quyết kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ phải góp phần tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

Chủ tịch nước cũng đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ trong việc thực hành dân chủ và phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong đời sống xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là thực hành dân chủ ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy dân chủ cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; chú trọng hơn nữa phát động xã hội học tập trong mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế số, xã hội số. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa giải quyết kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp./.

Theo VOV