Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các nhiệm vụ của Hội NDVN

08:06 12/12/2020 GMT+7
Ngày 11/12, tại Phú Thọ, thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 với Cụm thi đua số 1. Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung

Ngày 11/12, tại Phú Thọ, thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 với Cụm thi đua số 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN dự và chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 1 năm 2020.

Dự Hội nghị giao ban có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội NDVN; đại diện lãnh đạo Hội ND của 8 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội ND 8 tỉnh đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề: Tình hình sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội năm 2020; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

6 kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 1 trong năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch T.Ư Hội NDVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cùng những kết quả đạt được của Hội ND 8 tỉnh tại Cụm thi đua số 1 trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 – “là năm đầy khó khăn, thử thách đối với nước ta bởi đại dịch Covid -19 tràn đến và thiên tai, bão lũ gây sạt lở đất, gây lụt rất nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên’’ – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh. Mặc dù vậy, Hội ND các cấp trong Cụm thi đua số 1 đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cụm thi đua số 1 đã thực hiện được 6 kết quả rất lớn.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ nhất, đó là, các cấp Hội và hội viên nông dân 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 1 đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao đóng góp các ý kiến của Cụm thi đua số 1 vào văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là những ý kiến bổ ích, có giá trị vào văn kiện, trong đó có lĩnh vực tam nông ở khu vực miền núi phía Bắc” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.

Thứ hai, Cụm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân khu vực miền núi và đồng bào dân tộc.

Thứ ba, Cụm đã tập trung,chú trọng xây dựng củng cố tổ chức Hội; chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội có chuyển biến theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và dần hình thành, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được các cấp Hội tăng cường qua đó đã phát hiện những mô hình, cách làm hay, điển hình để tuyên truyền nhân rộng đồng thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngăn chặn hạn chế tiêu cực, tổ chức có hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, các sở, ban, ngành ở địa phương với cấp Hội ND trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, góp phần tích cực giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn.

Thứ năm, các phong trào thi đua do Hội phát động mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được các cấp Hội đẩy mạnh, xuất hiện nhiều gương nông dân giỏi, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế hộ, chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thứ sáu, từng bước tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho nông dân; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm; nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và chương trình phối hợp với các ngân hàng được đẩy mạnh và phát triển, góp phần tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, phân bón trả chậm cho nông dân 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Hội ND tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, quán triệt, nắm bắt tình hình cơ sở và hội viên nông dân một cách kịp thời. Theo ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Yên Bái, thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tập trung nguồn lực, vận động cán bộ, hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng hóa theo hướng đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường.

“Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn, cung ứng vật tư phân bón trả chậm, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết theo hình thức tập thể HTX, Tổ hợp tác sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ mội trường, tăng năng suất, chất lượng vật nuôi cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân” – ông Hoàng Xuân Long thông tin tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Hội ND tỉnh Yên Bái đề nghị với Trung ương Hội NDVN xem xét cơ chế hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa để khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng tham gia nhằm tạo ra sản phẩm giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường và hướng tới xuất khẩu. Đề nghị Trung ương Hội NDVN tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân để tăng nguồn lực giúp nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Hạnh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ cho biết: Hội ND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Theo đó, Hội ND tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII và Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ lần thứ IV.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 1.200 tỷ đồng cho trên 32.000 hộ vay vốn để đầu tư cho sản xuất. Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp cũng làm tốt công tác xây dựng quản lý vốn, hiện cho 1.223 hội viên vay phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền 45 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội ND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cung ứng hàng nghìn tấn phân NPK trả chậm cho nông dân.

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La, ông Cầm Văn Minh kiến nghị Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra đề nghị thống nhất lại các loại mẫu văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Sơn La đề xuất Trung ương Hội NDVN tăng thêm nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho tỉnh. Ông Cầm Văn Minh cũng kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ND các cấp

Tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Trung ương Hội NDVN đề nghị Hội ND của 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 1 cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Hội ND các tỉnh cần đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xuyên suốt toàn khóa xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII.

Cùng với đó, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

“Các cấp Hội ND cần đẩy mạnh phong trào thi đua nhất là phong trào do Hội phát động trong đó chú trọng đến việc vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ND các cấp nhất là đội ngũ ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ Hội  là người dân tộc thiểu số nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đảm bảo về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân” – Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Cùng ngày, các đại biểu đã thăm và làm việc tại Hợp tác xã Rau an toàn Tứ Xã (xã Tứ Xã) và Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, huyện Lâm Thao.

Tin, ảnh: Bảo MInh