Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tây Ninh chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng 

20:08 27/10/2018 GMT+7

Thời gian qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã ráo riết chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, kinh doanh vận chuyển, tập kết cát trong lòng hồ Dầu Tiếng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Một điểm tập kết cát trong lòng hồ Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá, đến nay, hầu hết các nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh việc khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều việc đã hoàn thành. Các giải pháp đề ra đang triển khai thực hiện có tính khả thi cao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đưa hoạt động khai thác cát đi vào nề nếp, góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp. Ðồng thời cũng là cơ sở, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm chặt chẽ, đúng quy định.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phối hợp với tỉnh Bình Dương, Bình Phước tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trong lòng hồ Dầu Tiếng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Sở Tài nguyên và Môi trường- cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh về vấn đề này, đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả. Tổ kiểm tra liên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các tàu vi phạm của 7 tổ chức, cá nhân khai thác trái phép, với tổng số tiền trên 534 triệu đồng; xử lý 3 đơn vị có hành vi khai thác cát không đúng trình tự, hệ thống khai thác, xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt hoặc nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản, dự án đầu tư khai thác khoáng sản mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản với tổng số tiền trên 150 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 9 tháng đối với 3 đơn vị này.

Qua phúc tra của Tổ kiểm tra liên ngành, trong hồ Dầu Tiếng có 79 tàu được gắn logo trên phương tiện phù hợp với số lượng tàu được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận thành phần hồ sơ, các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trong hồ Dầu Tiếng; 4 giấy phép chưa xác nhận do đang tạm ngưng hoạt động.

Sau thời điểm kiểm tra của đoàn liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh bắt 9 vụ, xử phạt 5 vụ với số tiền trên 156 triệu đồng, tịch thu 129,11m3 cát; 4 vụ đang xác minh, làm rõ. Qua rà soát lại quy trình cấp giấy phép, thời hạn cấp phép của tất cả các giấy phép trên địa bàn tỉnh, cho thấy cơ bản đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nhằm giúp cơ quan chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Tây Ninh đang xem xét cấp trang thiết bị định vị GPS cầm tay cho Sở Tài nguyên và Môi trường, trang bị flycam và GPS chuyên ngành cho Công an tỉnh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Ðể đạt được kết quả toàn diện hơn nữa trong công tác tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, kinh doanh vận chuyển, tập kết cát trong lòng hồ Dầu Tiếng. Quá trình thực hiện, các sở, ngành chủ động phối hợp, thống nhất phương pháp thực hiện. Cần có kế hoạch định kỳ, đột xuất tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để chấn chỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, xử lý vi phạm, cần chú trọng phối hợp với các lực lượng chức năng của hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước trong công tác quản lý, xử lý vi phạm cũng như bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực hồ Dầu Tiếng, nhất là vùng giáp ranh, nhưng phải bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Xuân Vũ