Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Thanh Hóa: Khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh
12:07 27/09/2018 GMT+7

Trước nhu cầu bức thiết của người dân nông thôn về cấp nước sạch, nhiều năm qua, Thanh Hóa luôn nỗ lực từng bước thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch nông thôn, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhà máy nước sạch xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Đỗ Doãn Thành, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, cho biết: Để triển khai đẩy mạnh lĩnh vực nước sạch nông thôn, cần thực hiện nhiều giải pháp, đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương đối với lĩnh vực nước sạch, đưa nước sạch là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe. Kêu gọi sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nước sạch theo hướng xã hội hóa nước sạch nông thôn. Tranh thủ kêu gọi nguồn vốn của các tổ chức quốc tế đầu tư vào lĩnh vực nước sạch để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý các công trình cấp nước sau đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4-5-2013 và Thông tư 76/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Trên cơ sở việc quản lý, khai thác hiệu quả các công trình, nâng cao công suất, mở rộng phạm vi cấp nước cho các vùng lân cận khó khăn về nguồn nước.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu đề ra, hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở Thông tư liên tịch số 37-2014-TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31-10-2014 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 2-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Nguyễn Ngọc