Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Trông chờ phương châm 10 chữ của Chính phủ

13:59 29/12/2017 GMT+7

Kết thúc năm 2017 chúng ta phấn khởi với 13 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt mức đề ra, đặc biệt chỉ tiêu tăng trưởng GDP đã đạt 6,81%, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%) cũng là mức cao nhất trong nhiều năm qua.

 

Đây là một thành công lớn của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng với nội tại nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn. Đó cũng là kết quả rõ nét, cụ thể từ phương châm của người đứng đầu Chính phủ đã đề ra về việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ, đồng hành cùng DN và người dân. Hơn bao giờ hết, kết quả này đã vun đắp thêm niềm tin của nhân dân, cộng đồng DN vào các chính sách phát triển của Chính phủ cho năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, để niềm tin ấy luôn được bồi đắp chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa cho năm mới 2018, như phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 28/12: “Nếu chúng ta bằng lòng hoặc chủ quan với kết quả đó và không tiếp tục nỗ lực thì quán tính sẽ không còn và cỗ máy phát triển sẽ dừng lại. Khi đó việc khởi động lại từ đầu sẽ rất khó khăn. Chính phủ muốn các chuyển động không được phép dừng lại và phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt trên các thành tích mà 2017 đã đạt được”.

Để các chuyển động luôn tăng tốc, những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế cần tiếp tục được xử lý, khắc phục hiệu quả. Đó là tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, năng suất lao động còn thấp. Số lượng DN thành lập mới tăng cao nhưng chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động, sức cạnh tranh còn thấp. Tính kết nối giữa khu vực tư nhân trong nước và khu vực FDI còn nhiều hạn chế. Việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, cổ phần hóa DN Nhà nước đạt thấp. Phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của DN Nhà nước chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát. Bên cạnh đó, còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, gây bức xúc trong nhân dân, làm chậm đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Trước những thực tại đó, tại hội nghị trên, Chính phủ đã xác định phương châm 10 chữ cho năm 2018 là: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả. Cùng với đó, Chính phủ cũng xác định 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Năm 2018  sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh cho DN và nền kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Song song với đó, các hoạt động về cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật sẽ được đẩy mạnh để “cỗ máy phát triển” dễ dàng tăng tốc hơn.

Nhìn thẳng thực tế, những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, niềm tin không ngừng tăng cao trong nhân dân, đất nước chúng ta đang có một động lực vô cùng to lớn để cùng nhau hành động và cán đích 2018 với những chỉ tiêu cao hơn năm 2017.

Văn Bắc