Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bộ Công thương: Phát động Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh Phong - 15:50 26/03/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Mới đây, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã phê duyệt Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công thương năm 2024.

Theo đó, mục tiêu của cuộc thi hướng tới nội dung khẳng định tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công thương, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công thương, các đơn vị thuộc bộ/ngành Công thương trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các Nghị quyết của Đảng.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong bộ/ngành Công Thương tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp ý kiến, ý tưởng sáng tạo qua các tác phẩm báo chí trong công tác xây dựng Đảng gắn với hoạt động của ngành Công thương nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi.

Đồng thời, cổ vũ, ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đối tượng dự thi Cuộc thi viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công thương năm 2024 là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong bộ/ngành Công Thương và bạn đọc cả nước (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Hội đồng Giám khảo Cuộc thi).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, bảo đảm tính mới, chính xác, tính thuyết phục cao. Cần trích dẫn rõ nguồn (nếu có), bảo đảm trung thực, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

Tác phẩm nếu đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan có thẩm quyền tuân thủ pháp luật Việt Nam (trong thời gian từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 25/4/2024).

Không nhận tác phẩm đã đoạt giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngành Công thương.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc bộ/ngành Công Thương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc bộ/ngành Công thương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới

Kể từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 25/4/2024 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

Địa chỉ nhận: Báo Công thương - Tầng 10 và 11, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công thương năm 2024”). Gửi file mềm bài dự thi về địa chỉ email: cuocthichinhluanbct@gmail.com.