Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cà Mau sẽ đồng hành phát triển với doanh nghiệp

18:30 19/02/2019 GMT+7

Đó là khẳng  định của ông Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tại Hội nghị giao ban với doanh nghiệp quý 1/2019 và họp mặt doanh nhân ngày 19/2/2019

Song hành cùng tiến

Tham dự, có hàng trăm doanh nhân đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau đã đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2018, Cà Mau đã có những bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, tổng sản phẩm GRDP đạt 40.480 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 1.880USD.

Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, bình ổn giá cả thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm thường xuyên và ổn định cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Cà Mau đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 326 dự án, với tổng vốn đầu tư 93.336 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4.624 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã trừ số doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và số doanh nghiệp đã lập thủ tục giải thể), với tổng vốn đăng ký 36.703 tỷ đồng.

Tỉnh hỗ trợ tối đa

Ông Nguyễn Tiến Hải phát biểu: “Các doanh nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh theo đúng qui định của pháp luật, thực hiện tốt các cam kết với tỉnh, đặc biệt về bảo vệ môi trường, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Doanh nghiệp nên chủ động, linh hoạt, kịp thời nắm bắt các thời cơ, vượt qua những thách thức, cùng hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp mặt giao ban doanh nhân quý 1/2019 tại UBND tỉnh Cà Mau

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau thực hiện đổi mới cách làm, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng cải cách hành chính, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Luôn lắng nghe, bảo vệ quyền lợi, đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

Tại buổi gặp này, nhiều ý kiến liên quan đến tháo gỡ khó khăn của một số doanh nghiệp về thủ tục hành chính, hướng xử lý nợ thuế… cũng được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau giải đáp thỏa đáng. Tạo tâm lý an tâm, phấn khởi trong các doanh nghiệp.

Hoàng Quân