Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Quảng Nam: Hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Hoài Thảo - 07:21 29/11/2021 GMT+7
Thời gian qua các huyện, thành Hội tỉnh Quảng Nam tích cực tuyên truyền thực hiện đa dạng, hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường tại cơ sở. Phong trào xây dựng môi trường tự nhiên “Thoáng - xanh - sạch - đẹp”, “Nói không với túi ni lông”, “Phòng, chống rác thải nhựa” lan rộng. Nhiều chi hội, tổ hội cam kết phân loại rác thải tại hộ gia đình, minh chứng cho mô hình bảo vệ môi trường của các cấp Hội hoạt động rất hiệu quả.

Hội Nông dân TP. Hội An đi đầu trong bảo vệ môi trường di sản

Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường luôn được các cấp Hội Nông dân TP. Hội An đẩy mạnh, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được hình thành và nhân rộng. Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân TP đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố về xây dựng “Hội An – Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch”; đặc biệt là công tác giáo dục, truyền thông xây dựng môi trường tự nhiên “Thoáng - xanh - sạch - đẹp”; môi trường xã hội “Thuận tiện - an toàn - văn minh - thân thiện - có bản sắc địa phương”.

Chi Hội ND khối phố Xuân Hòa, phường Cẩm Phô (TP. Hội An) trao tặng thùng chứa rác phân loại tại gia đình cho các hộ hội viên. Ảnh Huyền Sương

Những nội dung chính được tập trung trong các buổi tuyên truyền đó là: Thông tin đến cán bộ, hội viên, nông dân những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; thực trạng về tình hình ô nhiễm môi trường trên cả nước và địa bàn tỉnh; vai trò trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Từ đó, cán bộ, hội viên chia thành từng nhóm để thảo luận và nêu lên được giải pháp khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay tại địa phương, nơi hội viên đang sinh sống.

 Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa với các hình thức như tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường”, mở các lớp tập huấn cho cán bộ từ chi, tổ Hội đến Ban Chấp hành Hội Nông dân TP đều đặn hàng năm, tổ chức hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan mô hình nhà máy xử lý rác thải….

Giảm thiểu sử dụng túi ni lông là một mô hình được các cấp Hội TP chú trọng, sau khi triển khai thành công cuộc vận động “nói không với túi ni lông” ở Hội Nông dân xã Tân Hiệp, năm 2020, Thành Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rác thải nhựa, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông.

Năm 2020, có 2 đơn vị (Hội Nông dân xã Cẩm Hà; Hội Nông dân phường Tân An) tổ chức thí điểm mô hình tuyến đường kinh doanh nước giải khát nói không với rác thải nhựa. Thông qua phát động, các hộ kinh doanh nước giải khát ký cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa một lần, mô hình này không hề ảnh hưởng đến doanh thu của các hộ mà còn được khách hàng đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm, vận động nông dân tham gia phong trào trồng cây xanh, trồng các tuyến đường hoa ở mỗi xã, phường, nhiều con đường hoa đẹp ở Cẩm Thanh, Cẩm Châu còn là điểm “check in” của khách tham quan, du lịch.

Công tác tuyên truyền, vận động nông dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ luôn được chú trọng vì đây là một trong những tiêu chí góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Mô hình bể thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng là một mô hình có hiệu quả được triển khai từ năm 2012 đến nay. 100% Hội Nông dân các xã, phường có sản xuất nông nghiệp đều được bố trí bể bê tông để thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng và khu sản xuất tập trung, đồng thời mỗi đơn vị đều hình thành các tổ tự quản thu gom rác độc hại đến địa điểm tập kết để đơn vị chức năng tiến hành thu gom và xử lý. Qua thống kê, lượng rác độc hại đã giảm đáng kể: Từ 96 kg (năm 2017) giảm xuống còn 63 kg (năm 2020).

Mỗi năm, thành viên các tổ tình nguyện vớt rác trên sông, tổ tự quản làm sạch bãi biển, tổ thu gom rác thải độc hại, tổ cộng đồng bảo vệ môi trường khu dân cư …có thêm nhiều thành viên tham gia, nhiều tuyến đường kinh doanh cam kết không có rác thải nhựa.

Nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhất là thay đổi nhận thức, hình thành thói quen trong việc phân loại, giảm thiểu rác thải ngay tại hộ gia đình. Hội Nông dân huyện Bắc Trà My vừa ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” tại Tổ 5 thôn Định Yên, xã Trà Đông.

Hội ND huyện Bắc Trà My ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” và tặng giỏ đựng rác cho các hội viên. 

Hội Nông dân huyện đã trao 36 giỏ nhựa đựng rác cho 18 hộ gia đình; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn môi trường sạch, đẹp; giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác và dùng chế phẩm sinh học để tiêu huỷ rác thải ngay tại hộ gia đình. 
Qua hoạt động mô hình, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng tới các xã, thị trấn trong thời gian đến, góp phần vào công tác chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện.

Hội Nông dân huyện Quế Sơn tổ chức Lễ phát động và ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại xã Quế Long. Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện trao tặng thùng rác cho 16 hộ tham gia mô hình, mỗi hộ 3 thùng rác, gồm: hữu cơ, vô cơ tái chế và vô cơ không tái chế; cũng trong dịp này trao 100 xuất quà cho hộ nông dân nghèo do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Hội Nông dân huyện Quế Sơn tổ chức Lễ phát động và ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại xã Quế Long.

Hội Nông dân huyện Phước Sơn triển khai mô hình điểm “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” tại  thôn 2, xã Phước Đức. Hội Nông dân xã đã hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 1 giỏ đựng rác kết hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn môi trường sạch, đẹp bằng cách tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác và dùng chế phẩm sinh học để tiêu huỷ rác thải ngay tại hộ gia đình. 

Việc ra mắt mô hình điểm phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải ra môi trường, tạo thói quen cho người dân phân loại rác tại hộ gia đình. Mô hình được sự đồng thuận cao của các thành viên và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ngành. Sau mô hình điểm, các địa phương sẽ nhân rộng ra các xã còn lại nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và đây cũng là một trong những tiêu chí thực hiện xã nông thôn mới.