Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chú trọng xây dựng thương hiệu trái nhãn

01:00 26/03/2018 GMT+7

Muốn cạnh trên trên thị trường, nông sản ngoài chất lượng, còn phải kể đến nguồn gốc và xuất xứ. Hiểu được điều này công tác xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu nông sản nói chung và trái nhãn nói riêng luôn được các cấp ngành trong tỉnh Tây Ninh quan tâm thực hiện.

Huyện Hoà Thành, Tây Ninh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng. Ðiển hình như nhãn tiêu da bò có diện tích gần 1.000 ha, trong đó tập trung ở xã Trường Hoà và xã Trường Ðông. Thời gian qua, huyện có nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Ðòi hỏi của thị trường hiện nay nhãn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, từ đó, thương hiệu Nhãn Hoà Thành mới được bảo hộ. Vì vậy, công tác xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu nông sản nói chung và trái nhãn nói riêng luôn được huyện quan tâm thực hiện.

Nông dân huyện Hòa Thành (Tây Ninh) thu hoạch nhãn.

Ông Nguyễn Hoàng Ðức, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Thành, Tây Ninh cho biết, để sản phẩm nhãn trên địa bàn huyện có thể xuất khẩu, cần thiết phải tìm đầu ra ổn định, và tìm cách nâng giá trị cho sản phẩm nhãn, trong đó xây dựng nhãn hiệu Nhãn Hoà Thành là ưu tiên hàng đầu. Muốn thoát khỏi tình trạng gia công, sơ chế, tiêu thụ qua trung gian, nhất định sản phẩm này phải có nhãn hiệu, từ đó nâng cao lợi nhuận, dần xây dựng chuỗi giá trị và hình thành vùng sản xuất tập trung. Vì thế, Hội Nông dân huyện Hoà Thành đã phối hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn trái miền Nam xây dựng nhãn hiệu sản phẩm nhãn trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hữu Lương (ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hoà, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) cho biết, gia đình trồng 1,5 ha nhãn tiêu da bò đang trong thời gian thu hoạch, giá hiện tại 18.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng sẽ có lợi nhuận. Tuy nhiên, có những thời điểm, giá nhãn rớt thê thảm, có khi chỉ còn vài ngàn đồng/kg. Vì vậy, khi Hội Nông dân triển khai quy chế đăng ký nhãn hiệu, ông đã nhanh chóng đăng ký xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nhãn và hướng đến sản xuất theo hướng VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Lương cho biết thêm, điều đặc biệt là khi sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Nhà nước sẽ cùng nông dân tìm kiếm doanh nghiệp đầu tư và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm với giá cả hợp lý. Có như vậy, trái nhãn trên địa bàn huyện mới tránh được tình trạng được mùa mất giá và phụ thuộc vào thương lái như hiện nay.

Theo Hội Nông dân huyện Hoà Thành, Tây Ninh việc xây dựng “tên tuổi” cho trái nhãn là một trong những hướng đi trọng tâm của huyện, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung. Xây dựng nhãn hiệu bước đầu tuy khó nhưng nếu không xây dựng được nhãn hiệu gắn với đặc sản địa phương thì mặt hàng này khó có thể tự đứng vững ngay trên thị trường trong nước.

Ðược biết, Ban điều hành Hội Nông dân huyện Hoà Thành sẽ  thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nhãn với Cục Sở hữu trí tuệ và làm các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ và quy chế sử dụng nhãn hiệu Nhãn Hoà Thành.

Thanh Nhi