Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ 5-12 tuổi trước tháng 9/2022

16:05 23/03/2022 GMT+7
Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong Chương trình phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành mới đây.

 

Theo Chính Phủ

TỪ KHÓA #bài y tế