Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Gia Lai dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Lưu Thị Yến - 16:09 18/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Tỉnh Gia Lai xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Vì vậy thời gian qua, tỉnh tiếp tục tuyên truyền các chính sách học nghề bằng nhiều hình thức phù hợp đến người lao động, nhất là người dân tộc thiểu số, đội ngũ thanh niên, đồng thời làm tốt khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề để công tác đào tạo nghề mỗi năm đạt hiệu quả cao hơn.

Khảo sát nhu cầu học nghề để định hướng đào tạo cho lao động nông thôn

UBND tỉnh giao nhiệm vụ chính cho 02 cơ quan là Sở NNPTNT, Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh và năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố phân bổ chỉ tiêu và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để chiêu sinh, mở lớp dạy nghề; đồng thời phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo và người lao động được vay vốn giải quyết việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Định kỳ tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, từ đó định hướng được nghề đào tạo cho lao động nông thôn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ máy quản lý công tác dạy nghề từ cấp tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp xã. Sở LĐTBXH tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, tư vấn học nghề và điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn cho cán bộ, công chức xã và các hội đoàn thể.

Để thực hiện tốt công tác đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cơ sở, trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nâng cao trình độ, chất lượng giáo viên. Đến nay, trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh có 606 giáo viên (với trình độ trên đại học 91 giáo viên, đại học và cao đẳng 398 giáo viên, 117 giáo viên trung cấp và giáo viên có trình độ khác); trong đó, 100% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên tham gia giảng dạy, hầu hết có tâm huyết với nghề, có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu công tác. Ngoài ra, hàng năm hợp đồng thỉnh giảng thêm trung bình từ 60 - 80 cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Một lớp đào tạo nghề điện được mở tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông. 

Phương pháp, hình thức dạy nghề lấy người học là trung tâm; tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Chú trọng đánh giá kỹ năng nghề, đảm bảo học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng thực hành nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng và thị trường lao động. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều hình thức dạy nghề được áp dụng như: Dạy tập trung, dạy tại cơ sở sản xuất kinh doanh, liên kết giảng dạy... Nhằm đáp ứng nhu cầu người học, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, tỉnh đã phê duyệt danh mục đào tạo cho 48 nghề (trong đó gồm: 20 nghề phi nông nghiệp, 28 nghề nông nghiệp). Chương trình đào tạo nghề dưới 03 tháng được xây dựng sát với yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng được sự thay đổi của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới được ứng dụng trong sản xuất. Chương trình đào tạo được quản lý thống nhất trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việctham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bà Võ Thị Hoài Ân-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm được UBND huyện giao nhiệm vụ trực tiếp dạy nghề cho lao động nông thôn và ký kết hợp đồng giáo viên cơ hữu để dạy nghề. Trên cơ sở yêu cầu nghề nghiệp của người dân mà Trung tâm lựa chọn nghề dạy. Hiện Đak Đoa có mô hình học nghề nề là hiệu quả nhất. Đặc biệt, xã Glar đã thành lập được tổ liên kết xây dựng cho những lao động đã qua đào tạo nghề nề.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề

Hiện các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá công tác đào tạo nghề. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở dạy nghề, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và của người lao động. Quan tâm đầu tư tập trung nguồn lực tài chính cho các cơ sở đào tạo nghề, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề đáp ứng nhu cầu dạy nghề và học nghề của lao động nông thôn. Đổi mới phương thức đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo tại các cơ sở sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo từ xa, áp dụng giáo cụ trực quan sinh động.

Tỉnh Gia Lai cũng từng bước đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề, thu hút các cơ sở dạy nghề ngoài công lập tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp từ khâu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, cử giáo viên tham gia giảng dạy cùng cơ sở dạy nghề; bố trí học viên thực tập thực tế tại doanh nghiệp và nhận học viên vào làm việc tại doanh nghiệp. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu lao động của doanh nghiệp.

Thông qua xã hội hóa đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia dạy nghề, đặc biệt là quan tâm đến các đối tượng chính sách, người nghèo… Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh đã hỗ trợ người học bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo; địa điểm, trang-thiết bị thực hành; bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình thực hành, thực tập tại cơ sở... Các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh đã mở các lớp, các khóa tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, cao su, cạo mủ cao su cho nông dân gắn với tiếp nhận người dân vào làm việc.

Đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm thu hút lao động tham gia học nghề gắn với giải quyết việc làm.​ Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng với thế giới, để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Nguồn lực đầu tư cho công tác dạy nghề lao động nông thôn được các ngành, các cấp quan tâm. Giai đoạn 2010-2020, ngân sách trung ương đầu tư trên 141 tỷ đồng, ngân sách địa phương đầu tư gần 8,3 tỷ đồng cho công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Giai đoạn này, tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 46.113 nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giúp cho hàng ngàn lao động, nhất là đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo... được chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng nghề.

Hướng dẫn thanh niên nông thôn sửa chữa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Học viên tham gia các lớp đào tạo nghề được tiếp thu kiến thức theo chương trình đào tạo dưới 3 tháng và được hướng dẫn thực hành tại cơ sở sản xuất, trang trại, các mô hình tiêu biểu ở địa bàn nông thôn. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt 74% năm 2015 và tăng lên 83% năm 2020, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong 10 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 1.600 thanh niên nông thôn. Sau khi học nghề, thanh niên nông thôn được tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm việc làm phù hợp.

Đào tạo nghề - sinh kế cho người Quảng Bình vươn lên thoát nghèo
(Tapchinongthonmoi.vn) - Được tiếp cận kiến thức đầy đủ và bài bản, nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giỏi từ các chương trình đào tạo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân - phụ nữ Quảng Bình. Điều này đã góp phần không nhỏ trong tình hình phát triển chung của tỉnh Quảng Bình và được xem là sức bật trên lộ trình xây dựng nông thôn mới.