Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Hà Tĩnh: Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

Minh Trí - 07:05 21/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng công tác Hội và phong trào ND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả, trong đó nổi bật là hoạt động hỗ trợ ND và xây dựng củng cố tổ chức Hội.

Thực hiện phương châm “Cho cần câu hơn cho xâu cá”
Với phương châm “cho cần câu hơn cho xâu cá”, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xác định đào tạo nghề, cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cho ND là yếu tố quan trọng hàng đầu. Từ đó tăng cường chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh dạy nghề, tập huấn cho hội viên, ND; chú trọng khâu thực hành để sau đào tạo nghề hội viên, ND có thể tạo việc làm từ nghề đã học. 
Các cấp Hội đã trực tiếp đào tạo nghề cho 2.292 lao động nông thôn, phối hợp đào tạo 14.410 lao động; Tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn để nhân ra diện rộng như: Triển khai Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình nuôi ong lấy mật” tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên; xây dựng 13 mô hình trồng cây ăn quả (ổi, cam, bưởi) theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TX. Kỳ Anh; 7 mô hình sản xuất lúa tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên; xây dựng mô hình trồng rừng FSC, mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và mô hình “5 không” tại huyện Vũ Quang…; Tổ chức 367 cuộc hội thảo, tư vấn việc làm cho trên 15.000 lao động, giới thiệu 514 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
Các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng cho hội viên, ND vay vốn sản xuất, kinh doanh. Hiện nay tổng dư nợ phối hợp cho vay tại các ngân hàng là 3.745,787 tỷ đồng, cho 60.856 hộ vay, tăng 1.490,841 tỷ đồng so với 5 năm trước. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp quản lý cho vay 55,553 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ ND (tăng 22,874 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 42.800 tấn phân bón các loại, 120 tấn phân hữu cơ vi sinh, 100 tấn vôi, 210.000 cây giống các loại. 

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN (đứng giữa) chứng kiến lễ ký thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh.
Để giúp ND hạn chế được tình trạng “được mùa mất giá”, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2023”; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội ND Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc Hỗ trợ ND chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”; thành lập các gian hàng tham gia các hội chợ, lễ hội cam,  Festival sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh... nhằm hỗ trợ ND kết nối tiêu thụ nông sản. Hiện nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập được 27 cửa hàng nông sản an toàn, cập nhật thông tin 34.000 hộ sản xuất, kinh doanh, 128 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; đã kết nối tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản cho ND trong và ngoài tỉnh...
Nhiều hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên
Được dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, được hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư dưới hình thức trả chậm, đồng thời được hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, nên ngày càng có nhiều ND năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở mang nghề mới, khôi phục các nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo ra sản phẩm cho xã hội. 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.069 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 5.889 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng... Hoạt động của các cấp Hội góp phần quan trọng làm cho nông nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Chăn nuôi phát triển đa dạng, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi hươu, trâu, bò, lợn quy mô tập trung, theo hình thức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp.

Hội ND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 25 con bò giống cho nông dân xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.
Hoạt động hỗ trợ ND đã có sức hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, ND; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. 5 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh kết nạp được 23.171 hội viên, nâng số hội viên trong tỉnh lên 227.479  hội viên, đạt tỷ lệ 86,7% số hội viên so với hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; thành lập được 653 tổ hội nghề nghiệp, 29 chi hội nghề nghiệp; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội cho 4.880 lượt cán bộ từ chi hội, tổ hội đến tỉnh. Chất lượng sinh hoạt Hội và chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Tổ chức Hội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở qua thực tiễn công tác đã có bước phát triển cả về trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được cơ cấu cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp và được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.
Ban Thường vụ Hội ND Hà Tĩnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng củng cố tổ chức Hội và tổ chức các hoạt động, gắn chặt nhiệm vụ của tổ chức Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương  như: Ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HNDT về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp”; Nghị quyết số 02-NQ/HNDT “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ ND”; Quyết định số về việc Ban hành Đề án xây dựng “Chuỗi Cửa hàng nông sản an toàn”… 
Thời gian tới, Hội ND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 04,05,06 của BCH T.Ư Hội NDVN, cùng Nghị quyết số 01-NQ/HNDT và Nghị quyết số 02-NQ/HNDT của BCH Hội ND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hội các cấp” và “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ ND”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ND, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hoạt động công tác Hội và phong trào ND Hà Tĩnh những năm gần đây được Chính phủ, T.Ư Hội NDVN và tỉnh đánh giá cao. Từ năm 2017 đến nay, Hội ND Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017, 2020 được T.Ư Hội tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2018 được T.Ư Hội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018; năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2021 được T.Ư Hội NDVN tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc và UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2022 được T.Ư Hội NDVN xếp loại xuất sắc và tặng Bằng khen...