Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND Yên Bái tăng cường hợp tác hỗ trợ nữ hội viên dân tộc thiểu số

Mạnh Cường - 13:51 22/04/2022 GMT+7
Sáng 19/4, Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) - Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp nghiên cứu, triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ phát triển nữ hội viên nông dân là người DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chương trình phối hợp nhằm triển khai các dự án hợp tác, cung cấp dịch vụ chung hướng đến mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho các nghiên cứu khoa học có chất lượng cao về vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ người DTTS&MN tham gia vào mọi hoạt động của các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ, chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (Đại học Thái Nguyên) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung hợp tác, hai bên xây dựng các nhiệm vụ, dự án hợp tác, cung cấp dịch vụ chung để đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ DTTS&MN; phối hợp thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về đào tạo, tập huấn; cùng thu hút, kết nối các chuyên gia, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nguồn lực khác phục vụ cho nghiên cứu và phát triển phụ nữ nông thôn, phụ nữ DTTS&MN, kêu gọi hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ… 

Ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phát biểu tại Lễ ký kết.

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng, tư vấn chính sách về phụ nữ nông thôn, phụ nữ DTTS&MN, thúc đẩy việc thực hiện lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của các tổ chức, đơn vị. Đồng thời tổ chức các sự kiện như: hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong vùng, liên vùng, liên ngành và quốc gia về phát triển phụ nữ. 

Các hoạt động cụ thể sẽ được hai bên thống nhất triển khai trong thời gian tới.