Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 3 (khoá VII)

21:18 22/07/2019 GMT+7
Trong 2 ngày (22-23.7.2019), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) Hội NDVN lần thứ 3 (khoá VII). Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH TƯ Hội

Trong 2 ngày (22-23.7.2019), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) Hội NDVN lần thứ 3 (khoá VII). Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN và các đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư Hội chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội, Chủ tịch HND các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên BCH T.Ư dảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 3, BCH T.Ư Hội NDVN Khóa VII thảo luận, cho ý kiến vào 10 nội dung cụ thể: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19/ NQ/HNDTW, về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Thảo luận, thông qua 3 Nghị quyết về xây dựng Hội của BCH T.Ư Hội (Phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; Đẩy mạnh xây dựng chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới); Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội NDVN…

Chủ tịch Hội NDVN cũng lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận về phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó những ảnh hưởng đến nông dân như: dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, trong đó các tỉnh đã lây lạn dịch bệnh nhưng riêng Ninh Thuận đến giờ đã không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, chúng ta cần học hỏi. Rồi cá nước ngọt ở Đồng Nai mỗi khi mùa mưa đến lại bị chết hàng loạt, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân để giúp nông dân…

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào ND, Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn đã khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư Hội và Hội ND các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Ban Thường vụ T.Ư Hội đã thành lập 6 Ban chỉ đạo, 6 cụm thi đua về công tác Hội và phong trào ND, chỉ đạo triển khai tổ chức 4 hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN, Điều lệ Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 tại 3 khu vực đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung, được cán bộ Hội các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố và phát triển; nội dung hoạt động từng bước được đổi mới; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, tổ đoàn kết tương trợ, tổ vay vốn, các loại hình câu lạc bộ theo nghề nghiệp, theo sở thích trên địa bàn nông thôn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thành lập Uỷ ban Kiểm tra Hội ND các cấp; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, xây dựng mối quan hệ với nhiều đối tác và nội dung hợp tác mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều gương ND giỏi, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với dịch vụ canh nông, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng, có sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội.

Các cấp Hội đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho ND, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp cho ND theo hình thức trả chậm không tính lãi, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ T.Ư Hội đã thành lập Trung tâm thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm góp phần giúp nông dân thực hiện sản xuất theo chuỗi và tiêu thụ  nông sản.

Vị thế của Hội NDVN được thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho phong trào ND. Vai trò chủ thể của ND trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên ND tiếp tục được phát huy.

Về thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/HNDVN của BCH T.Ư Hội NDVN trong 5 năm qua Hội đã thực hiện vai trò đại diện của ND, luôn bám sát thực tiễn đời sống và sản xuất khu vực nông thôn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc, dư luận xã hội của hội viên, ND về các vấn đề thời sự trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của địa phương, những vấn đề liên quan đến đời sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của hội viên, ND… để phản ánh, đề xuất kịp thời với cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp giải quyết.

Nghị quyết số 19 đã tạo nên chuyển biến tích cực nâng cao vai trò nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò của công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Về phương hướng, nhiệm vụ và các hoạt động chính cần triển khai trong 6 tháng cuối năm, báo cáo nêu rõ: Các cấp Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và giai cấp NDVN trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội về xây dựng Hội NDVN; tập trung tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; tích cực xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững…

Các đại biểu dự hội nghị tiếp tục thảo luận dự thảo quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội NDVN; dự thảo về Nghị quyết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên.                                                                                                                                                     

Kiều Anh