Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Thái Nguyên thẩm định dự án chăn nuôi trâu, bò sinh sản từ nguồn vốn Quỹ

Hồng Nhung - 07:11 28/06/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Vừa qua, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Thái Nguyên, thẩm định dự án chăn nuôi bò sinh sản với số tiền 600 triệu đồng cho 10 hộ vay vốn tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình; dự án Chăn nuôi trâu sinh sản, số tiền 650 triệu cho 10 hộ vay vốn tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Qua thẩm định, các hộ tham gia dự án có đủ điều kiện về kinh tế, đất đai, lao động, nguồn thu ổn định đáp ứng yêu cầu tham gia dự án.

Đây là nguồn vốn quay vòng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương ủy thác. Thông qua nguồn vốn nhằm hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư sửa chữa chuồng nuôi, tăng đàn trâu, bò mở rộng quy mô phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng tổ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong chăn nuôi, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Từ nguồn vốn Quỹ, hội viên đã có cơ hội tiếp cận và tổ chức chăn nuôi bò dễ dàng hơn trước đây. Hiệu quả được khẳng định, Hội Nông dân cấp xã ở nhiều địa phương của Thái Nguyên đã xây dựng nguồn quỹ để cho hộ nghèo vay vốn.

Mô hình nuôi bò điển hình được Hội Nông dân xã Đào Xá, huyện Phú Bình triển khai. Để phát huy hiệu quả vốn vay, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ các hội viên kiến thức, kỹ thuật phối giống, chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò. Với hình thức các hộ dân được giữ lại bò mẹ, còn số bê con sinh ra được tiếp tục được xoay vòng hỗ trợ cho các hội viên nghèo khác, trung bình cứ 2 năm có thêm 3 hộ hội viên khó khăn được vay bò sinh sản.

Đến nay, toàn xã Đào Xá có 15 hội viên nông dân được hỗ trợ từ vốn Quỹ. Trong số đó, có 14 hộ đã thoát nghèo. Có hộ đã vươn lên khá giả.

Hội Nông dân Bắc Kạn giải ngân 500 triệu đồng nguồn vốn Quỹ thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc cây chè”
Vừa qua, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân 500 triệu đồng cho hội viên nông dân xã Như Cố (huyện Chợ Mới), đồng thời hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác "Trồng và chăm sóc cây chè" với 10 thành viên tham gia thực hiện dự án trên diện tích 4,5 ha.