Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Nông dân Thanh Hóa với phong trào “7 nhớ” cho ngày bầu cử

09:12 20/05/2021 GMT+7

“Cán bộ, hội viên nông dân Thanh Hóa tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026: Nhớ ngày bầu cử 23/5; nhớ đi bầu cử sớm; nhớ địa điểm bầu cử; nhớ mang thẻ cử tri; nhớ chọn đúng và bầu đủ  số lượng theo quy định; nhớ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch covid-19; nhớ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và mọi người tham gia bầu cử”.

“7 nhớ” đó là những thông tin rất bổ ích và cần thiết đối với mỗi cán bộ, hội viên và người dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử.

Phong trào “7 nhớ” của Hội ND được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao về khả năng lan tỏa trước và trong ngày bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử (Chủ nhật, 23/5/2021) không còn nhiều, cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân; Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội ND 27 huyện, thị, thành phố và Hội ND 553 xã, phường, thị trấn tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và vận động cán bộ, hội viên nông dân đi bầu cử đông đủ, đúng thời gian quy định nhằm nâng cao ý thức tự giác ngay từ đầu cho mỗi người dân.

Nội dung tuyên truyền bằng trực quan sinh động được treo ở những vị trí quan trọng tại điểm bầu cử.

Để phong trào bầu cử được tất cả hội viên và người dân chấp hành tốt theo quy định, Hội ND tỉnh đã cấp phát hơn 4.000 panô với nội dung 7 nhớ cho 3.983 điểm bầu cử và trụ sở Cơ quan Hội ND các cấp. Tham gia ủy ban bầu cử của tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch covid-19 ở các điểm bầu cử của 3 huyện Nga Sơn, Bỉm Sơn, Bá Thước

Đến nay, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo HND các cấp mở 6.014 cuộc tuyên truyền về bầu cử với hơn 435.819 lượt người tham dự. Đồng thời Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội ND phải luôn bám sát nhiệm vụ của từng thời điểm, tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra thông tin và các quy định trong quá trình bầu cử để hội viên và người dân nắm bắt nội dung rõ ràng, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử của mình.

Hơn 4.000 panô được cấp phát cho 3.983 điểm bầu cử và trụ sở Hội ND các cấp.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp trong thời gian qua, với tinh thần chủ động, sáng tạo và nhanh chóng, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, đến nay các nội dung công việc của công tác bầu cử đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tốt cho ngày bầu cử sắp tới.

Bùi Ánh