Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Sắt thép – nhóm hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường Campuchia

01:00 29/12/2017 GMT+7

Nhìn chung 11 tháng đầu năm 2017, phần lớn hàng hóa của Việt Nam xuất sang thị trường Campuchia đều có tốc độ tăng trưởng, trong đó sắt thép là nhóm hàng chủ lực, chiếm 20,4% tổng kim ngạch.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 11/2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Campuchia giảm 2,58% so với tháng 10, tương ứng với 250,6 triệu USD, tính chung 11 tháng đầu năm 2017 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 26,02% so với cùng kỳ năm 2016.

Sắt thép, xăng dầu và dệt may là ba nhóm hàng chủ lực chiếm 44,1% tổng kim ngạch, trong đó sắt thép là nhóm đạt kim ngạch cao nhất, với lượng xuất trong tháng 84,7 nghìn tấn, trị giá 51,1 triệu USD, giảm 8,33% về lượng và giảm 10,48% về trị giá, giá xuất bình quân giảm 2,34% so với tháng 10 xuống 603,66 USD/tấn. Tính chung 11 tháng đầu năm 2017, lượng sắt thép xuất sang thị trường Campuchia đạt 809,7 nghìn tấn, trị giá 456,9 triệu USD, giá xuất bình quân 564,32 USD/tấn, tăng 20,85% về giá và tăng 39,04% về lượng, trị giá tăng 68,03% so với cùng kỳ năm 2016.

Đứng thứ hai là nhóm xăng dầu, đạt 53,1 nghìn tấn, trị giá 31,7 triệu USD, tăng 21,17% về lượng và tăng 22,32% về trị giá so với tháng 10, giá xuất bình quân đạt 598,11 USD/tấn, tăng 0,95%, nâng lượng xăng dầu xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2017 sang thị trường Campuchia đạt 609,9 nghìn tấn, trị giá 333,2 triệu USD, tăng 2,09% về lượng và 30,11% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, giá xuất bình quân 11 tháng 2017 tăng 27,45% so với 11 tháng 2016, đạt 546,71 USD/tấn – đây cũng là nhóm hàng có giá xuất bình quân đạt cao.

Kế đến là nhóm hàng dệt may, kim ngạch trong tháng 11 đạt 33,1 triệu USD, tăng 8,18% so với tháng 10, nâng kim ngạch 11 tháng 2017 lên 312,9 triệu USD, tăng 41,38% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ba nhóm hàng chủ lực kể trên, Việt Nam còn xuất sang Campuchia như phân bón, thức ăn gia súc và nguyên liệu, sản phẩm sắt thép, máy móc thiết bị… Nhìn chung, 11 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng hóa đều có tốc độ tăng trưởng, số nhóm hàng này chiếm 82,14% và nhóm hàng với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 17,8%.

Đặc biệt, Việt Nam gia tăng xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện sang Việt Nam, tuy kim ngạch chỉ đạt 29,6 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp hơn 11,3 lần. Chiều ngược lại, nhóm hàng rau quả lại giảm mạnh, giảm 58,96% tương ứng với 835,5 nghìn USD.

Ngoài nhóm hàng điện thoại và linh kiện tăng mạnh, thì xuất khẩu phân bón cũng có tốc độ tăng trưởng khá trên 50% tương ứng với 114,6 triệu USD.

Chủng loại hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Campuchia

11 tháng đầu năm 2017

Hương Nguyễn