Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
  • Đèn vàng giao thông và sự lựa chọn
    Không ai phủ nhận sự cần thiết của đèn vàng trong tín hiệu đèn giao thông, nhưng chính cái ý nghĩa có phần “nước đôi” mà nó tạo ra, trong nhiều trường hợp, chính là nguyên nhân dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhất là ở những đô thị đông đúc, thường xuyên
  • Họp, họp và họp
    Họp là công cụ để thông báo, trao đổi ý kiến, cùng tìm giải pháp để có các quyết định và kế hoạch tối ưu nhất. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ như thế nào là một cuộc họp chuyên nghiệp và hiệu quả. Họp chuyên nghiệp Làm việc chuyên nghiệp nghĩa là làm
  • Danh hiệu và trăn trở
    Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là nhiệm vụ rất quan trọng và có ý nghĩa, nhằm hình thành nếp sống và các chuẩn mực đạo đức, tạo ra môi trường lành mạnh để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Do vậy, những năm qua, xây dựng đời