Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tăng trưởng xanh hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế

11:01 30/03/2021 GMT+7

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giúp tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế, giảm tổn thương của con người trước các cú sốc bên ngoài…

Tăng trưởng kinh tế được coi là chìa khóa đối với mục tiêu giảm nghèo trên toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của khoa học công nghệ vẫn chưa dẫn đến sự tiến bộ trên diện rộng. Mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở quy mô không bền vững không những gây ra những tác động tiêu cực lớn đến môi trường, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu toàn cầu, mà còn không tính đến đầy đủ các khía cạnh về công bằng xã hội, bình đẳng giới, hòa nhập và cơ hội kinh tế cho các thế hệ tương lai.

Chính vì vậy, thực hiện tăng trưởng xanh là lựa chọn đúng đắn, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi bền vững sau đại dịch Covid-19, giúp Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, và vượt lên để thực hiện khát vọng thịnh vượng bao trùm, nhân văn cùng với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030.

Tăng trưởng xanh cân đối các nguồn lực

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050 hướng tới nền kinh tế trung tính cac bon (carbon neutral) trong dài hạn là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh mới, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, giúp Việt Nam đón đầu cơ hội và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Hội nghị tham vấn các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển về xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050.

Tại Hội nghị tham vấn các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển về xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều 29/3, ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, Chiến lược quốc gia giai đoạn này có kế thừa, chọn lọc các kết quả của Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020, hoàn thiện phương pháp luận để định lượng các mục tiêu và lộ trình thực hiện.

“Các kịch bản tăng trưởng xanh cho toàn bộ nền kinh tế và từng ngành ưu tiên, được xây dựng thông qua việc sử dụng các mô hình kinh tế kết hợp với các mô hình ngành. Đặc biệt chú trọng phân tích chi phí – lợi ích và đánh giá tác động kinh tế – xã hội của chiến lược, đảm bảo tính đồng bộ và tương thích với các mục tiêu SDGs và Thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính”, ông Việt Anh chỉ rõ.

Ngoài ra, ông Lê Việt Anh cũng chỉ rõ, Chiến lược giai đoạn mới thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ và gắn kết của Việt Nam trong hiện thực hóa các cam kết quốc tế, là cơ sở để cân đối các nguồn lực trong nước, huy động nguồn lực quốc tế hiệu quả, hài hòa lộ trình phát triển kinh tế – xã hội với các mục tiêu giảm phát thải, giúp tăng cường hiệu quả phân bổ đầu tư công và giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong trung hạn và dài hạn.

“Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050 là công cụ hữu hiệu giúp Việt Nam xây dựng xã hội nhân văn, hướng tới phát triển bao trùm, mở rộng độ bao phủ đối với các ngành còn ít được quan tâm trong quá trình thực hiện Chiến lược giai đoạn trước như giáo dục, y tế, trẻ em,…”, ông Lê Việt Anh đưa ra ưu thế.

Tăng trưởng xanh – Phục hồi xanh

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Trưởng ban soạn thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, tăng trưởng xanh không những giúp bảo đảm bền vững về môi trường, nâng cao năng lực chống chịu của quốc gia trước biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, dịch bệnh, mà còn tạo bình đẳng trong tiếp cận cơ hội và hưởng lợi của mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Góp phần truyền tải, chia sẻ các giá trị nhân văn, văn hóa cốt lõi, lối sống có trách nhiệm của từng con người và của toàn xã hội.

Đặc biệt đối với Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả và phục hồi hậu Covid-19, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 là một lựa chọn tất yếu và là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

“Việc xây dựng “Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050” phù hợp với bối cảnh mới. Chiến lược là mục tiêu và ưu tiên cấp thiết giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Giúp bình đẳng về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển; hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia. Tăng trưởng xanh còn góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của con người trước các cú sốc bên ngoài”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp tham vấn với các bên liên quan ở tất cả các cấp với sự hỗ trợ và đồng hành của các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia,… để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2021./.

(Theo VOV)