Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TP. Hồ Chí Minh: 85 tập thể, 102 cá nhân sẽ được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước
17:43 23/06/2020 GMT+7
Ngày 23/6/2020, tại Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí  Minh, Tiểu Ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) với

Ngày 23/6/2020, tại Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí  Minh, Tiểu Ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) với chủ đề: “Năng động – Đổi mới – Sáng tạo”

Ông Từ Lương (người đứng) – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì buổi họp báo

Chủ trì buổi họp báo có ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020); ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban; ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực.

Tại buổi họp báo, ông Từ Lương, cho biết, Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VI đến nay.

Đại hội tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tinh tưởng và sự nghiệp đổi mới của Đảng; khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối địa đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an sinh ở từng ngành, từng lĩnh vực; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII dự kiến khen thưởng 85 tập thể, 102 cá nhân.

Buổi họp báo về Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020)

 

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh) cho biết, nét mới của Đại hội lần thứ VII là đổi mới, sáng tạo. Đổi mới, sáng tạo cũng là thông điệp của phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đoạn 2020-2025), hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Trong công tác khen thưởng, ông Huỳnh khẳng định thành phố luôn quan tâm khen thưởng cho đội ngũ người lao động, đặc biệt là công nhân, nông dân, những người dân tham gia sản xuất… “Trong đợt này, 40% là người lao động được khen thưởng, so với các đợt trước là chỉ 20%”, ông Huỳnh nói.

Đại hội lần này tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các bài học kinh nghiệm về tổ chức, định hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đồng thời, phát triển các kinh nghiệm về phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Trong 2 ngày 25 và 26/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII với chủ đề: Năng động – Đổi mới – Sáng tạo, dự kiến có sự tham gia của 1.236 đại biểu, khách mời Trung ương, địa phương và TP. Hồ Chí Minh. Đại hội lần này được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chọn là Đại hội điểm các tỉnh, thành phía Nam. Đây là dịp để nhìn lại 5 năm qua với những phong trào thi đua yêu nước rất cụ thể, sinh động và thực chất của các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh; có 85 tập thể và 102 cá nhân được tuyên dương trong đợt này. Đây là đại diện các tập thể và các cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn