Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Xây dựng và kiện toàn mạng lưới tuyên truyền giúp nông dân thực hiện tốt pháp luật
Trí Thức - 08:30 09/05/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Xác định nhiệm vụ tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Hội các cấp, những năm qua Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt pháp luật.
Tiết mục tham gia Hội thi Tuyên truyền viên giỏi do Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức của Hội Nông dân huyện Hương Sơn.

Xây dựng và kiện toàn mạng lưới tuyên truyền

Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn các nội dung để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt pháp luật. Xây dựng và kiện toàn mạng lưới tuyên truyền viên pháp luật của tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở. Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân các xã, phường, thị trấn đều là các tuyên truyền viên pháp luật, hàng năm đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác giáo dục, phổ biến pháp luật.

Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, như đăng tải các văn bản, tài liệu liên quan đến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, mở chuyên trang, chuyên mục (như chuyên mục Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015); tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội, hệ thống loa truyền thanh địa phương, in tờ rơi (5 năm qua đã cấp phát hơn 52.400 cuốn tài liệu và các loại tờ rơi); tuyên truyền thông qua tổ chức các Hội thi, hái hoa…

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Sở Công thương, Ban An toàn giao thông tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tổ chức hội thi tại các đơn vị cơ sở, như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp lý, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; công tác về bảo đảm an toàn giao thông; tuyên truyền các chính sách về dân số, gia đình, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm… .

Đặc biệt, Hội ND tỉnh còn phối hợp với các cơ quan, các ngành tổ chức các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa (từ năm 2017 đến nay các cấp Hội đã tổ chức 433 cuộc thi sân khấu hóa về các nội dung: Phòng chống bạo lực gia đình; Tìm hiểu Luật An toàn giao thông; Phòng chống tác hại thuốc lá; Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2020); vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử (tổ chức trực tuyến năm 2021); thi viết tìm hiểu về pháp luật (có 185.890 lượt cán bộ, hội viên tham gia).

Ngoài ra các cấp Hội đã hỗ trợ để xây dựng các tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn và một số Câu lạc bộ Nhân dân với pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân khai thác thông tin trên các trang mạng, như Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, với các chuyên mục: “Văn bản quy phạm pháp luật”, “Tin tức sự kiện”, “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”, “Nghiên cứu và trao đổi”…

Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Hương Vĩnh huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh.

Xây dựng mô hình điểm để tăng sức lan tỏa

    Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo chọn và xây dựng mô hình thí điểm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nông dân chấp hành pháp luật tại địa phương, như xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) hơn 150 thành viên tham gia. Đây là xã biên giới có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tình hình an ninh khá phức tạp và tại xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang). Xây dựng mô hình điểm ở những địa bàn khó khăn, việc triển khai thực hiện đối với cán bộ Hội sẽ vất vả, tuy nhiên nếu thành công sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm, và có sức lan tỏa để xây dựng mô hình trên diện rộng.

Hiện nay toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập được 111 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật“ với 4.312 thành viên, mỗi Câu lạc bộ đều thành lập được một đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tất cả 216 cơ sở Hội đều xây dựng tủ sách pháp luật. Trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau cho các thành viên, đội ngũ hòa giải viên cơ sở đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tại các tổ liên gia, từ đó hạn chế được khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp...

Cùng với việc tuyên truyền, vận động và xây dựng các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh còn tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng các tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; đóng góp lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường của thôn, tổ dân phố; lắp đặt các hòm thư tố giác tội phạm. Nhờ đó đó an ninh trật tự tại các khu dân cư ngày càng được đảm bảo an toàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện pháp luật của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đó là, một số cơ sở Hội chưa thật sự quan tâm đúng mức nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện pháp luật. Đội ngũ cán bộ cấp sơ sở chưa được đào tạo, trang bị các kỹ năng, kiến thức về phổ biến, giáo dục pháp luật, nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao...

* "PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN, NÔNG DÂN"