Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Xuân Lộc: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao

Đức Trọng - 07:06 22/04/2023 GMT+7
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là 1 trong 4 địa phương của cả nước được chọn làm thí điểm huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Sau gần 4 năm triển khai, huyện đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trên 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững; thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/ năm; giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt 220 triệu đồng/ha...
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, do Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu, tiêu chí theo chuẩn mới đặt yêu cầu cao hơn, cần nguồn lực lớn để đầu tư so với giai đoạn trước đó nên địa phương gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn.

Trong chương trình Nông thôn mới 24, phóng viên Tạp chí Nông thôn mới đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về các vấn đề xung quanh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.