Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Sản xuất cà phê sạch thu lãi hàng tỷ đồng
(Tapchinongthonmoi) Đó là mô hình trồng cà phê sạch của chị Nguyễn Thị Thảo ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nhờ sử dụng phương pháp canh tác theo chu trình 4C trong quá trình trồng và chăm sóc cây cà phê; sự sáng tạo, chịu khó học hỏi trong chế biến cà phê, chị Nguyễn Thị Thảo đã tạo ra được sản phẩm cuối cùng là bột cà phê Thảo Hiên đứng vững trên thị trường, mỗi năm thu lãi hàng tỷ đồng.