Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

3 trụ cột quan trọng trên con đường đi lên CNXH của Việt Nam

10:42 23/08/2022 GMT+7
Trong cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện 3 trụ cột quan trọng trên con đường đi lên CNXH của Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ XHCN Việt Nam.

Chiều 22/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách và một số bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”.

Diễn giả là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị. 

3 tru cot quan trong tren con duong di len cnxh cua viet nam hinh anh 1

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, có nội dung rất rộng lớn, phong phú.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách và các bài viết cũng như tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc (12/2021) đã được Bộ Ngoại giao tổ chức học tập nghiêm túc, trở thành kim chỉ nam để triển khai trên thực tiễn các nhiệm vụ đối ngoại trong bối cảnh thế giới có những biến động rất phức tạp và khó lường thời gian qua.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu cán bộ ngoại giao nghiêm túc học tập, quán triệt để nắm vững lý luận và thực tiễn, giữ vững bản lĩnh, niềm tin và kiên định lý tưởng, mục tiêu CNXH, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực tiễn đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH của đất nước.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trình bày toàn diện, phân tích sâu sắc những nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong cuốn sách và bài viết của Tổng Bí thư. Ông nhấn mạnh cuốn sách là kết tinh trí tuệ, kế thừa tư tưởng qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng ta.

3 tru cot quan trong tren con duong di len cnxh cua viet nam hinh anh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng dành thời gian chia sẻ sâu rộng về các vấn đề lớn đặt ra: về CNXH và việc Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH cũng như về mô hình CNXH của Việt Nam, trong đó nhận định rõ bối cảnh tình hình bên ngoài, cơ hội và thách thức đối với đất nước, xác định nền tảng và cách tiếp cận mới về tầm nhìn, mục tiêu phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới...

Ông cũng nhấn mạnh hai nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam là sự lãnh đạo của Đảng và việc lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 3 trụ cột quan trọng trên con đường đi lên CNXH của Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ XHCN Việt Nam.

Về công tác đối ngoại và ngành ngoại giao, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa, vai trò tiên phong của đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh các đặc trưng của trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các câu hỏi của cán bộ ngành ngoại giao về việc xác định cách tiếp cận phù hợp, hài hòa giữa đảm bảo độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; nỗ lực quảng bá mô hình CNXH của Việt Nam với các đối tác, bạn bè trong cộng đồng quốc tế; kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu duy trì môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia…

Theo VOV