Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà: Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình

Hoàng Tính - 07:16 27/04/2024 GMT+7
Là địa phương còn có nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, chính vì vậy mỗi công trình, dự án được hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hiểu rõ được tầm quan trọng đó, những năm qua Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Mường Chà đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được UBND huyện Mường Chà giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà được UBND tỉnh Điện Biên, UBND huyện Mường Chà giao làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Mường Chà, đặc biệt là các công trình hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà các công trình hạ tầng đã luôn được đảm bảo tiến độ chất lượng

Trong quá trình hoạt động, Ban Quản lý dự án huyện Mường Chà luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Mường Chà; cùng sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành trong tỉnh Điện Biên và sự phối hợp đầy trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, của chính quyền các xã trên địa bàn huyện Mường Chà.

Ông Nguyễn Gia Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà cho hay: Trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chúng tôi được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình gồm: Đường giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà văn hóa…. Đặc biệt trong năm 2024 tại xã Nậm Nèn đang phấn đấu về đích nông thôn mới Ban cũng đang triển khai 3 dự án về hạ tầng, từ đó sẽ góp phần sớm đưa Nậm Nèm về đích nông thôn mới.

“Nhìn chung tất cả các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà triển khai đều là những công trình cấp thiết, phục vụ trực tiếp cho người dân, chính vì vậy khi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư từ Ban Giám đốc đến các phòng, ban và các kỹ sư đều luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để sớm đưa các công trình vào sử dụng, qua đó sẽ góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong huyện Mường Chà” ông Tuấn cho hay.

Để đảm bảo cho “Tiến độ-chất lượng” mỗi dự án, trong quá trình thực hiện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà đã không ngừng tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, tài chính, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công, kịp thời giải ngân khối lượng hoàn thành theo tháng, quý hoặc hạng mục công trình để tránh dồn ép vào cuối năm…

Mỗi khi được giao danh mục đầu tư, chủ trương đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà đều khẩn trương triển khai công tác lập, phê duyệt dự án chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở để lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật… công tác lựa chọn nhà thầu luôn được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà thực hiện đúng quy định hiện hành.

Các công trình hạ tầng cơ sở vật chất được đảm bảo đã góp phần quan trọng trong phát triển của huyện Mường Chà

Bên cạnh đó hàng năm, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà đều phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, chính quyền các xã, để lập danh mục công trình theo kế, đảm bảo các dự án tránh bị đầu tư trùng lặp, đạt hiệu quả đầu tư và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân; những dự án cấp bách luôn được ưu tiên đầu tư trước.

Có thể khẳng định rằng, tất cả các dự án đầu tư xây dựng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Chà đều được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Mường Chà quản lý một cách chặt chẽ theo đúng trình tự, từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; các công trình đều đảm bảo chất lượng, đáp ứng mục tiêu đặt ra cho từng dự án, phát huy tốt hiệu quả sau đầu tư; các bước thực hiện đều tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.