Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Các biện pháp phòng tránh lây lan SARS-CoV-2 trong trường học

16:37 10/03/2021 GMT+7

Để phòng tránh lây lan SARS-CoV-2 trong trường học, học sinh-sinh viên thường xuyên đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về; thường xuyên rửa tay với xà phòng, sát khuẩn.

Theo VOV