Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ X (2023 - 2024)
08:04 18/05/2023 GMT+7
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ X (2023-2024), về Kế hoạch cụ thể của hội thi cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Là hội viên nông dân trên cả nước trực tiếp làm nghề sản xuất nông nghiệp, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.

- Người dự thi có thể nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình.

- Các tác giả có giải pháp dự thi chưa đạt giải tại các cuộc thi khác, nếu có cải tiến thì có thể đăng ký tham dự Cuộc thi này.

- Các công trình đã đạt giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam”, các cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” thì không được tham gia.

- Các giải pháp là đề tài, dự án hoặc giải pháp đã được bảo hộ, đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc của các doanh nghiệp, công ty TNHH đóng trên địa bàn nông thôn thì không được tham gia.

2. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội ở nông thôn, bao gồm 03 lĩnh vực sau đây:

- Trồng trọt, sinh học và môi trường.

- Chăn nuôi và thủy sản.        

- Cơ khí và chế biến.

3. Hình thức thi

- Trung ương Hội tổ chức chấm các giải pháp dự thi trên cơ sở xem xét nội dung Hồ sơ giải pháp dự thi do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố gửi về Trung ương Hội và kết quả thẩm định tại cơ sở đối với các giải pháp dự thi đạt giải.

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn hội viên nông dân có giải pháp dự thi lập Hồ sơ dự thi (theo Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ X (2023 - 2024) do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành kèm theo Kế hoạch số 592 - KH/HNDTW, ngày     07/3/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam); tổ chức lựa chọn, xét tuyển, xác nhận Hồ sơ giải pháp dự thi và gửi về Trung ương Hội.

4. Hồ sơ dự thi

Mỗi hồ sơ giải pháp dự thi gồm 02 bộ, mỗi bộ bao gồm 03 tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4 (theo mẫu):

- Phiếu đăng ký dự thi.

- Bản mô tả giải pháp dự thi.

- Toàn văn giải pháp dự thi.

5. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

- Các tác giả tham dự Cuộc thi gửi Hồ sơ dự thi về Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn, tuyển chọn, xác nhận và gửi Hồ sơ dự thi về Trung ương Hội (Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc) qua Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc không nhận hồ sơ dự thi của các tác giả gửi trực tiếp.

- Thời hạn nhận, chấm các giải pháp và trao thưởng Cuộc thi ở cấp Trung ương:

+ Nhận Hồ sơ dự thi: Bắt đầu từ khi công bố kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2024;

+ Chấm và thẩm định các giải pháp dự thi đạt giải từ tháng 8 - 10/2024; trao giải thưởng vào quý IV/2024.

- Hồ sơ của các tác giả dự thi được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi.

- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại trong vòng 03 tháng sau khi trao giải Cuộc thi nếu người dự thi yêu cầu.

6. Giải thưởng Cuộc thi

Các giải pháp được chia, chấm và xếp giải theo 3 lĩnh vực. Giải thưởng Cuộc thi lần thứ X có số lượng, mức thưởng dự kiến ở mỗi lĩnh vực như sau:

- 01 Giải nhất: mỗi giải được tặng 01 Cúp, Giấy chứng nhận đạt giải của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tiền thưởng 20.000.000 đồng.

- 01 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 Cúp, Giấy chứng nhận đạt giải của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tiền thưởng 15.000.000 đồng.

- 01 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 Cúp, Giấy chứng nhận đạt giải của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tiền thưởng 10.000.000 đồng.

- Các Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng 01 Cúp, Giấy chứng nhận đạt giải của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tiền thưởng 5.000.000 đồng.

Thông Tin chi tiết xem tại các trang thông tin điện tử:

http://hoinongdan.org.vn; http://khoahocchonhanong.com.vn; www.tapchinongthonmoi.vn