Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đăk Nông: Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát huy hiệu quả

19:47 17/06/2019 GMT+7
Sáng ngày 14/06, Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông đã tổ chức Hội nghị gặp mặt và biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019, với sự tham gia của 96 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 nông dân trên địa

Sáng ngày 14/06, Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông đã tổ chức Hội nghị gặp mặt và biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019, với sự tham gia của 96 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 nông dân trên địa bàn tỉnh.

Phong trào tác động sâu rộng với nông dân

Suốt nhiều năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn thực hiện mà trực tiếp là chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết phù hợp với địa phương, tạo điều kiện cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững – một trong 3 phong trào lớn do TW HND Việt Nam phát động đã trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả trong nông dân tỉnh Đăk Nông.

Theo ông Hồ Gấm, Chủ tịch HND tỉnh Đăk Nông: “Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững nhiều năm qua phát triển rộng trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn, xây dựng Nông thôn Mới, tác động tích cực để công tác giảm nghèo, tăng thêm nhiều hộ nông dân khá giả, giàu, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân.”.

Ông Hồ Gấm – Chủ tịch HND tỉnh Đăk Nông thăm vườn tiêu, cà phê của hộ nông dân Lê Thị Kim Liên, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp.

Trong giai đoạn 2013-2018, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Số lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tăng đều qua từng năm. Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 20.301 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều địa phương có tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như huyện Đăk Mil; Đăk R’Lấp; Cư Jút… Nhiều cơ sở tổ chức thực hiện tốt phong trào điển hình như HND xã Đức Minh (huyện Đăk Mil); HND xã Nhân Cơ (huyện Đăk R’Lấp); HND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút); HND xã Đăk Drô (huyện K’Rông Nô); HND phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa)…

Nông dân tỉnh Đăk Nông tham gia nạo vét, sửa chữa kênh mương phục vụ sản xuất.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng đã đóng góp tích cực trong các chương trình xây dựng Nông thôn mới, đoàn kết tương thân, tương ái, giúp nhau làm giàu. Trong 5 năm qua (từ năm 2013 đến năm 2018), các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ được 45.731 hộ nghèo về vốn, vật tư sản xuất, ngày công lao động và kỹ thuật. Các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp được hơn 36,8 tỷ đồng và hơn 106.225 ngày công lao động để tham gia nạo vét, sửa chữa trên 610km đường, kênh mương phục vụ sản xuất; sửa chữa và làm mới được 1.032km đường giao thông nông thôn…vv

Nỗ lực từng hộ nông dân thúc đẩy phát triển kinh tế 

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Đăk Nông những năm qua đã và đang tác động tích cực đến các quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn và tạo điều kiện để các hộ nông dân ứng dụng các tiến bộ KH-KT trong sản xuất. Nỗ lực của từng hộ nông dân tham gia xây dựng phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất ngày càng nhiều các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng kỹ thuật, giá trị cao.

Mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap trong lồng kính của ông Đinh Xuân Thu, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song đang được nhiều hộ nông dân tại tỉnh Đăk Nông học tập.

Nhiều hộ nông dân gắn kết nhau xây dựng mô hình kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả, tác động lớn đến tư duy, thúc đẩy nông dân học tập như việc trồng cà phê chất lượng 4C; tổ hợp tác cải tạo vườn cà phê cao sản ở xã Thuận An, HTX Xoài Đăk Gằn; mô hình chăn nuôi heo ở xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil; nhóm đồng sở thích về cây trồng “nhóm rau sạch VietGap” ở xã Đăk Song; ứng dụng dây chuyền chế biến cà phê ướt mang lại hiệu quả kinh tế cao của HTX Công Bằng Thuận An; mô hình trồng rau sạch ứng dụng công nghệ cao ở Nam Đà, huyện K’Rông Nô..v.v…

Hiện toàn tỉnh Đăk Nông có hơn 380 trang trại kinh tế hợp tác, các hợp tác xã hoạt động hiệu quả tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, giúp đỡ cho hàng trăm hộ nông dân gặp khó khăn về vốn, vật tư sản xuất nông nghiệp, kinh nghiệm sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ…

Bên cạnh những thành công

Tuy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Đăk Nông đạt nhiều kết quả tích cực nhưng bên đó, hoạt động của phong trào đầy ý nghĩa này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như: nhiều hộ nông dân sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự phát, manh mún, chưa theo quy hoạch; mối liên kết 4 nhà thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; chất lượng nông sản hàng hóa, chế biến nông sản, an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ hộ đói nghèo, hộ thiếu đất, thiếu vốn sản xuất, hộ chưa biết cách làm ăn vẫn còn cao…

Đặc biệt là hạ tầng nông thôn còn yếu kém, khó khăn – nhất là giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn khiến việc nhân rộng các mô hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi còn chậm, thiếu đồng đều, hiệu quả chưa cao.

Các buổi hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân được HND tỉnh Đăk Nông thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua.

Để khắc phục những khó khăn này, theo ông Hồ Gấm, Chủ tịch HND tỉnh Đăk Nông thì mỗi hộ nông dân cần phải luôn luôn chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế về lao động, đất đai, sử dụng vốn kiến thức của từng hộ gia đình, từng tập thể trong môi trường đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi về chủ trương, chính sách để sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Thanh Luận