Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND Bắc Kạn: Chú trọng phát triển đảng viên là hội viên nông dân

Phương Thùy - 07:35 21/04/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Xác định, đảng viên là hạt nhân, tiên phong trong công tác Hội và phong trào nông dân, vì vậy trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng tham gia công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ông Lý Văn Sạch- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn về kỹ năng nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Theo ông Lưu Văn Quảng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều xây dựng chỉ tiêu thi đua về xây dựng Đảng, giao chỉ tiêu trực tiếp cho cơ sở. Giới thiệu cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp và tham gia vào cấp ủy các cấp. Trong năm 2022, các cơ sở Hội đã quan tâm, tích cực giới thiệu được 324 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, có 120 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng (đạt trên 107% kế hoạch năm).

Đồng thời, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội nghiêm túc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa thành mục tiêu công tác Hội và phong trào nông dân…Từ đó góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Ngoài ra, Hội ND chú trọng tham gia góp ý xây dựng Đảng; phối hợp với các ban, ngành lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân, từ đó tăng tính đồng thuận của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2022, các cấp Hội tổ chức giám sát, tham gia giám sát và phản biện xã hội được 269 cuộc. Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị cho 65 cán bộ cơ sở Hội và chi hội trưởng tại huyện Ngân Sơn.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội ND các cấp đã đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Cán bộ Hội nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tự học và nâng cao trình độ, liên tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất. Thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình, tránh tư tưởng quan liêu, tham nhũng, lãng phí…Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Ông Lưu Văn Quảng thông tin: Năm 2023, Hội ND các cấp phấn đấu 108 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng, trong đó 100% cơ sở có hội viên được kết nạp Đảng, mỗi cơ sở kết nạp ít nhất 01 đảng viên.

"Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội có giải pháp cụ thể; tăng cường công tác tuyên truyền, nhấn mạnh lợi ích của hội viên khi trở thành đảng viên… Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực hơn nữa trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng. Cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành kế hoạch, chỉ tiêu thi đua của Hội Nông dân các cấp, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, phát hiện các cá nhân ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp…" - ông Lưu Văn Quảng nhấn mạnh.