Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 bắt đầu từ ngày 28/5

07:28 27/05/2024 GMT+7
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, diễn ra từ ngày 22/5- 3/6 này. Lễ khai hội sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h20 phút, ngày 28/5 (nhằm ngày 21/4AL), tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, vào ngày 29/5, tại Nhà bia Liệt sĩ phường Núi Sam - khu vực Bà ngự trên đỉnh Núi Sam và Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ diễn ra lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố. Lễ hội Tắm Bà diễn ra lúc 24h, ngày 30/5, tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ngoài ra còn có các hoạt động lễ hội Thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế, lễ Hồi sắc.

le khai hoi via ba chua xu nui sam nam 2024, bat dau tu ngay 28 5 hinh anh 1

Lễ khai hội sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h20 phút, ngày 28/5 (nhằm ngày 21/4 âm lịch)

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách. Tổ chức thực hành các nghi thức lễ hội truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh lễ hội; thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định. Qua đó tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương, cùng với những tiềm năng, thế mạnh của Châu Đốc hiện nay để thu hút đầu tư.

Lễ hội huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, nhân dân, du khách trong việc thực hành các nghi thức truyền thống và các hoạt động phát triển lễ hội; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hướng tới là Di sản văn hoá phi vật thể nhân loại. 

“Trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, lịch sử truyền thống thì nhất định là phải đạt được mục tiêu là phải đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong quá trình thực hiện các nghi thức truyền thống, tổ chức lễ hội, cũng như tổ chức các sự kiện. Thông qua đó chúng ta bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử này”, ông Tuấn cho hay.

Theo VOV