Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Năm 2018 không xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư
07:00 26/09/2018 GMT+7

Năm 2018, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ không triển khai đợt xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) theo tiêu chuẩn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông tin, ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS thay thế các Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm chức danh GS, PGS.

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chức danh GS nhà nước đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng GS các cấp; kiện toàn Hội đồng GS nhà nước, Hội đồng GS ngành/liên ngành; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành lập Hội đồng GS cơ sở và lên kế hoạch triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt sắp tới.

Để có đủ thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp ngày 18/9, Thường trực Hội đồng Chức danh GS nhà nước đã quyết định triển khai đợt xét đầu tiên theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg vào đầu năm 2019. Khi có kế hoạch chính thức, Hội đồng GS nhà nước sẽ thông báo lịch cụ thể.

Đỗ Hòa