Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tân Dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thành công

Hoàng Tính - 10:10 21/09/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Năm 2021, xã Tân Dân (huyện Khoái Châu) đã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thành quả rất đáng tự hào và là minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực vượt khó vươn lên của chính quyền và người dân xã Tân Dân trong suốt những năm qua.
Xã Tân Dân đã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Khi lòng dân đồng thuận

Trở lại những ngày đầu cách đây hơn 10 năm, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Tân Dân là một xã thuần nông, đời sống của bà con vốn còn gặp nhiều khó khăn… Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên, đến năm 2016, xã Tân Dân đã về đích nông thôn mới. Tiếp nối thành công đó (năm 2019), sau 3 năm xã Tân Dân về đích nông thôn mới nâng cao và sang năm 2021 Tân Dân đã trở xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Hưng Yên.

Để có được sự đồng lòng, đoàn kết, công tác tuyên truyền đã được xã Tân Dân đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như: Qua loa phát thanh, biển hiệu, bảng thông báo hay trong các cuộc họp (mỗi năm xã Tân Dân tổ chức 2 cuộc họp HĐND, 12 cuộc họp Đảng ủy, 12 cuộc họp UBND, 12 cuộc họp các ban ngành, đoàn thể xã; các cuộc họp thôn)… Trong đó, có các nội dung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được phổ biến, các văn bản mới liên quan đến xây dựng nông thôn mới, thông tin về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được cập nhật thường xuyên để cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt.

Các đoàn thể trên địa bàn xã Tân Dân theo chức năng nhiệm vụ được phân công đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới như: Hiến đất, hiến ngày công lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Khi người dân trong xã Tân Dân hiểu về Chương trình, các phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai đều đem lại hiệu quả tích cực, Uỷ ban MTTQ xã tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào xây dựng: “Khu dân cư 3 không”; Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường hoa phụ nữ”, Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”. Hội Nông dân xã phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng NTM”. Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hội Cựu Chiến binh xã phong trào “Hội Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”…

Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua (2011-2021), xã Tân Dân đã huy động được gần 400 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, các tầng lớp nhân dân tại địa phương ủng hộ trên 93 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc giá trị đất thổ cư và ngày công lao động. Điển hình trong đó có gia đình ông Nguyễn Minh Thái (thôn Bãi Sậy 2) ủng hộ 800 triệu đồng, ông Đỗ Văn Boong (thôn Bình Dân) ủng hộ 2 tỷ đồng vừa tiền mặt vừa giá trị hiện vật…   

Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân xã Tân Dân.

Xây dựng kế hoạch chi tiết rõ ràng

Ông Đỗ Xuân Huấn - Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho biết: Năm 2016 khi về đích nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Dân đã nhất quán chủ trương xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng mà là việc làm thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Khoái Châu.

 Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy xã Tân Dân đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; theo đó xã đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện.

Đảng ủy xã  phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách thôn; cán bộ, công chức phụ trách thôn cùng thôn tổ chức họp tổ tự quản xây dựng kế hoạch, việc làm cụ thể. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để chủ trương, đề án, phương án, kế hoạch đi vào thực hiện. 

Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 7/7 thôn của xã Tân Dân đã ban hành nghị quyết, kiện toàn ban phát triển xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu do đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làm trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận làm phó ban, các đồng chí chi ủy, chi hội trưởng các chi hội là thành viên.

Đồng thời UBND xã ban hành kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, rà soát từng ngõ, xóm, từng hộ gia đình để đối chiếu với các tiêu chí đã đạt và xác định rõ nội dung những việc cụ thể cần làm.

Cùng với chính sách kích cầu của huyện Khoái Châu, xã Tân Dân đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu cho các thôn và nhân dân nhằm tạo động lực và khuyến khích người dân cùng chung sức tham gia.

Trọng tâm phát triển sản xuất

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được đảng ủy, chính quyền xã Tân Dân quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong xây dựng nông thôn mới đó là phát triển sản xuất, mang lại đời sống sung túc cho người dân.

Thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Tân Dân được giao nhiệm vụ hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế để tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Ông Lê Đình Quang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Dân cho hay: Để tạo sức hút của phong trào đối với hội viên, Hội Nông dân xã Tân Dân đã đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ về vốn cho nông dân. Hội Nông dân đã tín chấp cho hội viên vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp gần 1 tỷ đồng, từ nguồn vốn của tổ chức ngân hàng hơn 16,5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; tín chấp cho hội viên mua phân bón trả chậm; phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 2.195 lượt hội viên về quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Với sự hỗ trợ của tổ chức Hội, hội viên nông dân trong xã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2021, toàn xã Tân Dân đã có 1.104 hộ sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/mô hình mỗi năm. 

Những đóng góp của Hội Nông dân xã Tân Dân đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới: Tỷ lệ lao động qua đào tạo của địa phương đạt 73,9%; 7/7 thôn giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”; môi trường nông thôn ngày càng được hoàn thiện và nâng cao, toàn xã có 1.116 hộ tham gia thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; nhiều hộ nông dân tích cực tham gia cải tạo khuôn viên gia đình, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Dân khi bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2011 là 20%; khi đạt nông thôn mới năm 2016 là 9,3%; năm 2020 không còn hộ nghèo. Thu nhập của người dân không ngừng tăng qua các năm: Năm 2011 đạt 20,9 triệu đồng/người/năm; năm 2016 đạt 46 triệu đồng/người/năm; năm 2020 đạt 75,7 triệu đồng/người/năm và năm 2021 đạt 80,7 triệu đồng.
(Nguồn: UBND xã Tân Dân).