Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho nông dân vùng đồng bào dân tộc
Hải Nghiệp - 14:23 14/09/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn)- Trong những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị thực hiện các hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng cho hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia hiệu quả vào quy trình quản lý đất đai góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo.

Tích cực truyền thông, trợ giúp pháp lý để giải quyết các xung đột liên quan đến đất đai

Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế nhanh chóng cùng với sự gia tăng dân số đã và đang gây áp lực vô cùng lớn lên đất đai và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Đất đai ngày càng trở nên có giá trị hơn và cũng trở thành nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các tranh chấp. Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi trên cả nước nói chung, tỉnh Hoà Bình nói riêng - nơi mà sinh kế của hội viên nông dân chủ yếu phụ thuộc vào tài nguyên đất và rừng - các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất thường gây ra những tác động lớn đối với cuộc sống của hội viên nông dân, đặc biệt là nông dân người dân tộc thiểu số.

Những hạn chế trong hiểu biết về pháp luật đất đai, cũng như những hạn chế trong tiếp cận thông tin và các nguồn lực hỗ trợ đã khiến hội viên nông dân không thể phòng tránh được những rủi ro pháp lý, cũng như không thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp xảy ra. Trong bối cảnh đó, việc hình thành các tổ hòa giải cơ sở là điều kiện cần thiết để giải quyết các vướng mắc xảy ra ở cộng đồng, đặc biệt là trong  tranh chấp đất đai ở cấp cơ sở.

Để góp phần giảm thiểu việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người của hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh và phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức, thực hiện các hoạt động, các sự kiện truyền thông, các cuộc trợ giúp pháp lý để giải quyết các xung đột, đặc biệt là về vấn đề liên quan đến đất đai.

Trong 9 tháng năm 2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) tổ chức chuỗi hoạt động tại 6 xã Tú Lý, Cao Sơn, Hiền Lương (Đà Bắc), Vạn Mai, Thành Sơn, Chiềng Châu (Mai Châu tổ chức 16 lớp tập huấn cho 480 lượt người là cán bộ đoàn thể cấp xã, đại diện tổ hoà giải, những người có uy tín ở địa phương; 06 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 300 thành viên tổ hoà giải ở cơ sở, thông qua đó nâng cao năng lực hòa giải tranh chấp đất đai cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở cũng như cán bộ các tổ chức đoàn thể.

Giao lưu sân khấu hoá nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai và hoà giải ở cơ sở.

Đồng thời Hội Nông dân tỉnh cũng cấp phát hàng trăm bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các hòa giải viên, trưởng xóm, thành viên các tổ chức đoàn thể cũng như cán bộ địa phương có liên quan và tư vấn pháp luật liên quan đến đất đai cho trên 900 lượt người; phối hợp với Đài phát thanh địa phương thực hiện và phát sóng 26 tập của chuyên mục phát thanh “Người sử dụng đất cần biết” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, giúp người dân có thêm những hiểu biết hữu ích về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, phối hợp với Hội Nông dân huyện Mai Châu, Đà Bắc tổ chức 06 lễ phát động chiến dịch truyền thông về quyền tiếp cận đất đai và hòa giải ở cơ sở với hơn 600 hội viên nông dân tham gia và diễu hành hưởng ứng; 06 cuộc giao lưu sân khấu hoá về nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai và hòa giải ở cơ sở với sự tham gia của 24 đội thuộc 6 xã và hơn 1.500 người dân đến xem và cổ vũ.

Tăng cường bảo vệ các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua các hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện đã có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và quần chúng nhân dân hưởng ứng, qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng về pháp luật đất đai, cũng như vai trò và ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từ đó thúc đẩy sự tham gia và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong quản lý, sử dụng đất tại địa phương cũng như giải quyết những vướng mắc, tranh chấp về đất đai.

Cán bộ, hội viên nông dân Hoà Bình tích cực tham gia truyền thông về quyền tiếp cận thông tin đất đai đến cơ sở.

Để tiếp tục hỗ trợ các tổ hòa giải và hội viên nông dân nâng cao nhận thức về đất đai, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tiếp tục thực hiện các hoạt động: Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật đất đai và hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu các trường hợp điển hình, tổ chức các buổi đối thoại chính sách và đặc biệt là tài trợ cho các sáng kiến cộng đồng nhằm góp phần thúc đẩy và bảo vệ các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của đồng bào dân tộc thiểu số.


THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG

Nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật hiệu quả của Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu
(Tapchinongthonmoi.vn) - Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Mới đây, Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Thanh tra tỉnh tổ chức 07 buổi hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 750 cán bộ hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.