Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Việt Nam tiêm mũi vắcxin COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện
16:22 13/12/2020 GMT+7
Người tình nguyện phải đảm báo các tiêu chí về sức khỏe, không mắc bất kỳ bệnh cấp/mãn tính nào; các chỉ số huyết học, sinh hóa bình thường, các tình nguyện viên sẽ được khám, sàng lọc sức khỏe. Ngày 17/12, Việt Nam tiêm mũi vắcxin COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ

Người tình nguyện phải đảm báo các tiêu chí về sức khỏe, không mắc bất kỳ bệnh cấp/mãn tính nào; các chỉ số huyết học, sinh hóa bình thường, các tình nguyện viên sẽ được khám, sàng lọc sức khỏe.

Ngày 17/12, Việt Nam tiêm mũi vắcxin COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.

Người tình nguyện phải đảm báo các tiêu chí về sức khỏe, không mắc bất kỳ bệnh cấp/mãn tính nào; các chỉ số huyết học, sinh hóa bình thường. Các tình nguyện viên sẽ được khám, sàng lọc sức khỏe trước khi thử nghiệm.                                                                                                                                                               (Theo TTXVN)