Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Xây dựng làng thí điểm Saemaul tại TP.Huế
20:58 25/08/2021 GMT+7

Ngày 25/8/2021,tại Thừa Thiên Huế, UBND TP. Huế đã cùng Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới (SGF, Hàn quốc) ký kết thí điểm xây dựng làng Nông thôn mới theo mô hình Saemaul của Hàn Quốc.

TP. Huế và Quỹ toàn cầu hoá Nông thôn mới (Hàn Quốc) hoàn tất việc ký kết biên bản ghi nhớ bằng hình thức trực tuyến.

Lễ ký kết này đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Biên bản ghi nhớ được ký có nhiều điều khoản thống nhất như thực hiện dự án trong 5 năm; tổ chức đào tạo nhân lực qua các đợt tập huấn, hội thảo; hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, tổ chức hành chính liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất tại các địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới…

Ông Kwak Busung, Giám đốc Quốc gia Văn phòng SGF tại Việt Nam cho biết, với sự hợp tác này, SGF sẽ giúp xây dựng một mô hình làng Nông thôn mới hiện đại, giúp đỡ người nông dân đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thổ sản có lợi thế, xây dựng các mô hình liên kết kinh doanh, bán hàng cho nông dân. Qua đó, mô hình làng Nông thôn mới hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân, cải thiện thu nhập của họ, củng cố các quan hệ cộng đồng, xã hội, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và ứng dụng tri thức mới trong sản xuất và đời sống nông dân.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP. Huế  khẳng định, chính quyền cam kết thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận, sẽ tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng đối tác Hàn Quốc triển khai dự án đúng tiến độ và các tiêu chí đề ra.

Thụy Bất Nhi