Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

111 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhóm PV - 20:27 26/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Chiều 26/12, theo Chương trình Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Đại hội đã họp phiên toàn thể các và tiến hành thủ tục bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau khi các đại biểu bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu Đại hội đã tiến hành kiểm phiếu. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, công tâm, khách quan, trung thực, dân chủ, Ban kiểm phiếu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn điều hành bầu cử Ban Chấp hành khoá VIII tại Đại hội.

Theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, trong khóa này số lượng ủy viên Ban Chấp hành là 119 đồng chí; tại Đại hội này sẽ bầu 111 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, còn một số vị trí bầu khuyết sẽ tiến hành kiện toàn sau Đại hội. Về nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết phải bảo đảm các độ tuổi, cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề của Hội Nông dân và giai cấp Nông dân.

Các đại biểu đã gửi gắm những kỳ vọng của mình vào lá phiếu, với mong muốn chọn ra được những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đảm đương nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Các đại biểu đại hội đã thể hiện trách nhiệm cao, đã lựa chọn bầu ra 111 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, với tỷ lệ số phiếu bầu rất cao. Thông qua lá phiếu, các Đại biểu thể hiện sự tin tưởng vào các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII đem hết sức mình cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Đại hội quyết định. 

Hồi 17 giờ 30' cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo kế hoạch, ngày mai 27/12, Đại hội tiến hành phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Một số hình ảnh các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và BCH T.Ư Hội Nông dân khóa VIII bầu Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII điều hành bầu cử Ban Chấp hành khoá VIII.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Lương Quốc Đoàn và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII bỏ phiếu bầu
Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

100% đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ Đại hội
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp, vận động nông dân đóng góp tích cực vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Kể từ khi thành lập, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 7 kỳ Đại hội.