Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

70 em cho một lớp mẫu giáo

20:18 28/03/2018 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến tăng số trẻ/lớp trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Hiện nhiều nhóm, lớp mẫu giáo tư thục đã vượt trên 50 trẻ. Hình minh họa (nguồn: Internet)

Đây nội dung quy định trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, số trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không vượt quá 50 trẻ. Tuy nhiên thực tế, nhiều nhóm, lớp mẫu giáo tư thục đã vượt trên 50 trẻ, có trường hợp trên 100 trẻ do khó khăn về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực tế hiện nay, việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT tại một số địa phương, đặc biệt ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư đang gặp những khó khăn, bất cập. Hiện việc tồn tại các nhóm lớp này là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.

Việc xây dựng Thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT đảm bảo đảm bảo thống nhất nhằm thống nhất quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển giáo dục mần non; đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

ĐH