Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đề xuất hỗ trợ lúa giống cho nông dân ĐBSCL sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

11:01 16/09/2021 GMT+7

Trước tình trạng thiếu lúa giống cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Tổ công tác phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ lúa giống và kinh phí mua lúa giống.

Theo đó, Tổ công tác đề xuất kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn lúa giống từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các khu vực xuống giống rất sớm đầu tháng 10/2021 với khoảng 50.000ha và hỗ trợ một nửa nhu cầu lúa giống với khoảng 1.300 tỷ đồng cho các địa phương có lịch xuống giống vụ Đông Xuân trong tháng 10 và tháng l1.

Một nửa nhu cầu lúa giống còn lại cần cho sản xuất vụ Đông Xuân tại các địa phương khoảng 100.000 tấn, Tổ công tác đề nghị cho địa phương áp dụng Nghị định số 35 về quản lý, sử dụng, đất trồng lúa hoặc huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép; các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa giống. Các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ lúa giống phải áp dụng tiến bộ kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” hoặc “1 phải 5 giảm” để góp phần giảm lúa giống xác nhận còn 100 kg/ha.

Tổ công tác đề xuất kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn lúa giống cho nông dân ĐBSCL. Ảnh: minh họa.

Việc hỗ trợ lúa giống nhằm đảm bảo cho sản xuất lúa Đông Xuân 2021-2022 được ổn định về diện tích, năng suất, sản lượng và chất lượng với tổng thu lại từ giá trị lúa thương phẩm được 60.000 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ lúa giống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kiến nghị Chính phủ và các tỉnh Nam bộ có chính sách hỗ trợ giống cho cây rau màu, cây hàng năm và các giống cho chăn nuôi, thủy sản.

Bên cạnh đó, để khôi phục, phát triển sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch năm nay, bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, đáp ứng như cầu tiêu thụ, giữ vững thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam, Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Chính phủ có nghị quyết riêng của Chính phủ về khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp trong và sau dịch Covid-19. Trong đó ưu tiên cho khôi phục sản xuất nông nghiệp trong phạm vi các tỉnh Nam Bộ để có căn cứ và cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả tại các địa phương.

Để khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Chính sách này đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ sản xuất khi có thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh trên con người như dịch Covid-19 đã và đang có tác động tiêu cực lớn đến sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được điều chỉnh trong Nghị định. Vì vậy, Tổ công tác đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung vào nghị định các nội dung sau: hỗ trợ giống để nông dân khôi phục sản xuất khi dịch Covid-19; hỗ trợ an sinh cho nông dân trong trường hợp địa phương chủ động cắt vụ, giãn vụ sản xuất.

Tổ công tác cũng kiến nghị Bộ chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình trong sản xuất nông, lâm, thủy sản thích ứng điều kiện dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản để đảm bảo năng suất và chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường./.

(Theo VOV)