Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Giúp nông dân gắn bó với Hội, tích cực xây dựng nông thôn mới

13:24 26/05/2021 GMT+7

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Ninh luôn nâng cao chất lượng hoạt động nhằm thu hút hội viên tham gia, gắn bó với Hội. Điều này được thể hiện rõ tại xã Cách Bi (huyện Quế Võ) với những cách làm rất thiết thực, hiệu quả, tạo cơ hội cho nông dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của hội viên nông dân Ngô Quang Hùng thôn Vân Xá, xã Cách Bi – Quế Võ, Bắc Ninh. Ảnh Thu Hà

Cùng nhau xây dựng đời sống mới

Xã Cách Bi có diện tích tự nhiên 816ha, tổng số gần 7.000 nhân khẩu với trên 1.600 hộ, trong đó có 1.250 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2017, xã Cách Bi đã hoàn thành xây dựng NTM và đến nay, đang thực hiện NTM kiểu mẫu. Có được thành công này, vai trò của Hội ND luôn được đánh giá cao trong việc chủ động tích cực kêu gọi hội viên nông dân tham gia phong trào.

Ông Nguyễn Kim Đáng – Chủ tịch Hội ND xã Cách Bi cho biết: Để phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng NTM, cán bộ, hội viên nông dân xã Cách Bi thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, Hội cũng triển khai hiệu quả thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị trong việc cưới, việc tang, tân gia và lễ hội. Nhờ đó, mối quan hệ hội viên nông dân giữa lương và giáo đoàn kết một lòng, tạo sự đồng thuận trong mọi phong trào của Hội.

Ông Đáng chia sẻ rằng, vốn là người công giáo, đồng thời là ủy viên Ban đoàn kết công giáo tỉnh Bắc Ninh với vai trò của mình, ông đã tham mưu với Ban hành giáo và cha xứ hợp họ giáo một ý tưởng mới về việc tổ chức tang lễ trong họ giáo và được họ giáo trong thôn ủng hộ nhiệt tình.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân họ đã thực hiện và hưởng ứng lời kêu gọi của đức cha giáo phận Bắc Ninh. Đám hiếu không đón đoàn kèn nhạc hiếu, không khóc thuê, không làm cơm mời khách… Mỗi đám tang tiết kiệm được từ 5-8 triệu đồng. Riêng trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết của họ giáo đã có 3/3 gia đình là hội viên nông dân tổ chức tang lễ theo đời sống mới. Qua đó cho thấy cách làm mới rất hợp với lòng dân nên được hội viên Hội Nông dân, cán bộ và nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ” ông Đáng nói.

Đặc biệt, để đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, Hội ND xã Cách Bi còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban ngành đoàn thể, vận động nông dân đóng góp trên 200 ngày công lao động, tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, chăm sóc 800m đường hoa và 1.000m đường cây do nông dân xã quản lý. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường đồng ruộng, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật hàng tháng và vệ sinh đường làng, ngõ xóm nông thôn. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã có 5.200 gia đình hội viên đăng ký gia đình văn hóa, trong năm 2019. Qua bình xét đã có 4.750 hộ đạt gia đình văn hóa.

Năm 2020, Hội ND xã còn tín chấp với NHCSXH cho 5 tổ với 172 hộ vay, số tiền dư nợ đạt trên 4,6 tỷ đồng. Vốn quỹ tại các chi Hội cho 15 hội viên vay với số tiền trên 400 trăm triệu đồng góp phần vào việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và vươn lên làm giàu bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 1,5%.

Để hỗ trợ kết nối hội viên, Hội ND xã đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi chim bồ câu Pháp kết hợp với làm vườn ao chuồng. HTX có 10 hội viên, từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là 500 triệu đồng, sau một năm đến nay có hộ gia đình hội viên thu lãi 200-300 triệu đồng. Nổi bật mô hình nuôi nhốt chim bồ câu Pháp của hội viên Ngô Quang Hùng (thôn Vân Xá), ông Nguyễn Huy Giảng (thôn An Đặng) cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.

Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, xã Cách Bi đang tích cực xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đoàn kết gắn bó với Hội

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội ND xã Cách Bi đã tạo sức thu hút đối với hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Các Hội viên đoàn kết gắn bó và coi Hội như ngôi nhà thứ 2 của mình. Năm 1988, Hội ND xã chỉ có 350 cán bộ, hội viên nông dân tham gia sinh hoạt và là nòng cốt trong các phong trào của Hội. Đến nay đã kết nạp trên 800 hội viên mới, đưa tổng số hội viên hiện nay lên 1.092 người. Trong đó hội viên là người theo đạo công giáo có 105 người, được chia thành 5 chi Hội tại 5 thôn trong xã.

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động, thu hút hội viên tham gia Hội và các phong trào, ông Nguyễn Kim Đáng cho rằng: Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Hội ND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền về điều lệ Hội NDVN, quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên khi tham gia sinh hoạt Hội. Hội còn được sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện hoạt động của các cấp chính quyền và thực hiện Nghị quyết của Hội ND từ Trung ương đến cơ sở, từ đó Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội ND xã đã xây dựng Nghị quyết đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, thống nhất cao, khắc phục những khó khăn, hạn chế, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể từng nhiệm vụ, từng thời gian phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

“Để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội thì hoạt động của Hội phải thiết thực, thực chất và có hiệu quả. Theo đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội luôn gắn với quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Do vậy, Hội ND xã thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách lên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển”, ông Đáng cho biết thêm.

Để Hội hoạt động hiệu quả thì công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội phải được quan tâm chỉ đạo. Do vậy, Hội thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội nhằm nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ đó, cán bộ Hội năng động, nhiệt tình, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

“Cả xã hiện nay đã xây dựng được nguồn quỹ hoạt động tại các chi Hội đạt trên 488 triệu đồng, bình quân quỹ Hội đạt 400.000đ/hội viên. Công tác thu nộp hội phí đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ hội viên đóng hội phí đạt 100%”
Ông Nguyễn Kim Đáng.

Bình Gia