Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Khai mạc Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2022

(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng ngày 24/5/2022 tại TP. Thủ Đức, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2022. Hoạt động này do Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện TP.HCM và UBND TP. Thủ Đức tổ chức.